Statsminister Jens Stoltenberg bekrefter via nettjenesten Twitter at han i dag vil legge frem Regjeringens politiske plattform klokken 15.00 på Soria Moria.

— Glad og særs nøgd, tvittret nestleder i SV, Bård Vegar Solhjell, før han møtte i et ekstraordinært landsstyremøte onsdag formiddag for å redegjøre for den nye regjeringsplattformen.

Forhandlerne i regjeringspartiene har jobbet natt og dag for å komme i mål med en ny regjeringsplattform.

Blir i Afghanistan

Utenrikspolitikken fra de siste fire årene skal videreføres. Det innebærer at «fredspartiet» SV også i den kommende stortingsperioden må se langt etter en ensidig norsk tilbaketrekning av norske, militære styrker i Afghanistan.

Begrensningene fra Soria Moria I om at norske militære styrker ikke skal brukes i Sør-Afghanistan, videreføres, ifølge kilder i regjeringsapparatet.

Tempoet i forhandlingene er skrudd opp de siste dagene. Forhandlerne har tatt sikte på å bli ferdige før Kongen leser trontalen i Stortinget fredag.

Mindre forpliktende Så sent som søndag kveld satt de ni rødgrønne lederne som utgjør forhandlingsdelegasjonen, med en liste på 75 såkalte «hengepunkter» - formuleringer hvor de fortsatt var uenige.

Likelønn, oljeboring i nord, asyl, heldagsskole og rovdyr er noen av de sentrale forhandlingstemaene hvor de rødgrønne har vært uenige.

Den nye plattformen blir mindre konkret og forpliktende enn den de la frem på Soria Moria i 2005.

Noen konflikter løses foreløpig i form av mer ulne formuleringer eller en knappere tekst enn i forrige plattform.

Redusert økonomisk handlingsrom er en annen årsak til at statsminister Jens Stoltenberg ikke vil love for mye. I Ap mener flere at et vagere regjeringsdokument, også vil gi det største partiet i Regjeringen anledning til å bruke «kjøttvekten» når sakene kommer til behandling.

Asyl - «gnagsår» Ap har på mange områder ivret for et dokument som er mindre forpliktende enn i 2005. Men innenfor den økonomiske politikken har Stoltenberg ønsket klare føringer for å sikre «handlingsregelen» og et stabilt skattenivå, samt fullmakter til å stramme inn pengebruken om nødvendig.

I tillegg har Ap i innvandringspolitikken ønsket å ta «et kraftig skritt til høyre», som en Ap-kilde formulerer det.

I Soria Moria I fikk SV igjennom en målsetning om at innvandringspolitikken skulle være «human og solidarisk».

Ap vil sikre mulighet til å ty til strengere tiltak dersom det oppstår en situasjon med kraftig økning i asyltallene. I SV kjemper man hardt mot en slik kursendring. En kilde har omtalt asylområdet som «et av de aller største gnagsårene i forhandlingene».

En av grunnene til at asylsaken settes på spissen, er arbeidsformen Regjeringspartiene har valgt.

Hvert av partiene har skrevet utkast til ny politikk på områder hvor de selv har statsråden. Derfor har Ap sittet med initiativet på avgjørende områder for SV, som fattigdom og innvandring.

Senterpartiet har i det siste kjempet for mer ambisiøse formuleringer både når det gjelder alternativ energi og landbruk.

Personkabal senere På samme måte som i 2005 har forhandlerne konsentrert seg om politikken først.

— Først snakker man politikk, deretter snakker man eventuelt om personer og departement. Fokuset nå i forhandlingene er på politikken, sier Aps Martin Kolberg, som deltok i forhandlingene i 2005. Statsrådskabalen er tidligst klar i neste uke.

Hva vil du at regjeringen skal prioritere? Si din mening her.