Arbeidet med å sprenge vekk deler av fjellsiden ved Sandviken bomstasjon startet 15. september i fjor. I utgangspunktet skulle sprengningsarbeidet ta fire uker, mens hele arbeidet skulle vært gjort unna på fire måneder.

Slik gikk det ikke, og bt.no har flere ganger skrevet om de store forsinkelsene. Veiarbeidet har til tider gitt lange køer inn mot byen.

Ferdige torsdag

I juni sa prosjektleder Marit Eidsnes Rogne i Statens vegvesen at hun håpet arbeidet kunne være ferdig i juli. Og denne gangen har ikke vegvesenet lovet for mye.

Torsdag ble arbeidet avsluttet.

— Vi var ferdige i forrige uke. Nå er alt som vanlig igjen, sier Rogne til bt.no.

- Hadde dere en feiring for å markere slutten på arbeidene?

— Helt internt hadde vi det. Vi sa til hverandre at det var godt å være ferdige.

Var for optimistiske

Allerede tidlig i arbeidet ble det klart at det ville bli forsinkelser.

— Vi var for optimistiske da vi sa en måned. Fjellet har vært vanskeligere å arbeide med enn hva vi trodde, og det viser seg å være en del mer fjell enn beregnet som må bort, sa byggeleder Arne Nilssen i en pressemelding i oktober,

Dårlig fjell

Sprengningsarbeidet viste seg å bli mer komplisert enn man trodde på forhånd.

— Det ble store tilleggsarbeider i forhold til kontrakt. Det kan man se på murene der. I tillegg var fjellet dårlig, noe som ga mer bolting og forsiktig sprengning. Vi har også hatt liten stengetid, noe som har dratt sprengningen ut i tid, sier Rogne.

Bedre trafikksikkerhet

Utgangspunktet for veiarbeidene var å bygge påkjøringsfelt for bilene som kommer opp fra Gamle Bergen. Målet har vært å øke trafikksikkerheten.

— Tidligere har det vært vikeplikt for dem som kom opp fra Gamle Bergen. Med tung trafikk på hovedveien, har det ikke vært lett å komme ut. Nå har det kommet et påkjøringsfelt som gir fletting, noe de som ligger i den ytre kjørebanen må være oppmerksomme på, sier Rogne.