Frps bystyregruppe stemte enstemmig for å fristille medlemmene sine i saken om bybanetrasé mot Åsane i bystyret i morgen.

Frps bystyregruppe møttes i dag på rådhuset, for å diskutere saken.

— I prosessen med å komme frem til en trasé har mange blitt veldig involvert i forskjellige alternativer. Derfor fant vi ut at dette var riktig, sier gruppeleder Tor Woldseth.

I Frp er ordningen slik at medlemmene til vanlig er bundet. For å oppheve bindingen trengs simpelt flertall.

Har spurt hva hver og en vil stemme

På møtet tok partiet også en runde på hva de enkelte vil stemme, men hva som kom ut av denne diskusjonen vil ikke gruppelederen si noe om.

— Men det at vi er fristilt betyr ikke at vi vil stemme så veldig rart, sier Woldseth, uten å gå nærmere inn i hva det å stemme rart betyr.

Han sier at partiet har lagt ned mye arbeid i alternativet med tunnel i Peter Motzfeldts gate. Frp kom i mars med sin egen utredning av dette alternativet.

— Men vi har også lagt ned mye arbeid i å finne et bredest mulig flertall i bystyret for en løsning. Vi forsøkte dette med Peter Motzfeldts gate, men det gikk ikke. Så gikk vi for det vi trodde ville få et bredt flertall, sier Woldseth, og sikter til innstillingen fra byrådet om tunnelinnslag ved Kjøttbasaren.

Slik står saken nå

Det er knyttet stor spenning til utfallet av morgendagens bystyremøte, som altså har kun én sak på programmet: Bybanetrasé mot Åsane.

Innstillingen fra Komité for miljø og byutvikling er alternativet byrådet la frem, med tunnelinnslag ved Kjøttbasaren som førstevalg. Dette alternativet utelukker imidlertid ikke bane over Bryggen for all fremtid, og det har gjort at innstillingen er vanskelig å svelge for flere, både i Frp og Høyre.

I tillegg til innstillingen er det ventet at to motforslag blir reist:Det ene er bybane over Bryggen, som Byluftlisten, KrF, Venstre og SV vil stemme for. Det er ikke nok til å få flertall.

Det andre er tunnelinnslag i Peter Motzfeldts gate, og dette alternativet er det knyttet langt mer spenning til. Ap har varslet at de vil stemme for, det samme har Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Byluftlisten (sekundært, etter at Bryggen har falt). Fra tidligere vet vi også at Peter Motzfeldts gate er Frps foretrukne trasévalg.

Det trengs bare ti utbrytere fra Frp og Høyre for å få flertall for Peter Motzfeldts gate. Og det trengs bare to utbrytere fra partiene for å felle byrådsinnstillingen.

Høyre står fritt

Forrige uke stemte Høyres bystyregruppe for å ikke binde medlemmene sine. Det betyr at hver og en kan stemme som de ønsker.

I etterkant har flere høyrepolitikere innrømmet at de er usikre. Både Robert Monsen og Atle Fasteland har gått ut i BT og sagt at de vurderer å gå imot sitt eget byråd.

Bystyremøtet begynner klokken 16 i morgen. Da skal det hele avgjøres.