En arbeidsgruppe overleverte i går sin rapport til en styringsgruppe i politiet om den planlagte kameraovervåkingen.

— Styringsgruppen har sluttet seg til forslaget om plassering av de 14 videokameraene, sier visepolitimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt.

Nilsen håper av kameraene kan være på plass på seinhøsten i år.

Raskere reaksjon

— Kameraene skal ikke erstatte synlig politi i Bergen sentrum, men skal komme i tillegg. Ved hjelp av kameraene vil politiet kunne komme raskere på plass der det er tilløp til bråk og dermed hindre at en voldsepisode inntrer. På politistasjonen vil politifolkene kunne se at det er bråk på gang og vil raskt kunne dirigere en politipatrulje til stedet, sier Nilsen. Han peker på at erfaringene fra Oslo viser at antall voldsepisoder er gått merkbart ned etter at videokameraer ble installert. Samtidig gikk tallet på reaksjoner for brudd på offentlig ro og orden opp.

— Det betyr at politiet kom inn på et tidlig stadium i utviklingen av bråk, sier Nilsen.

Kostnader

Politiet skal nå kostnadsberegne innkjøp av kameraer og bredbåndstjenester og fastslå utgifter til drift og vedlikehold. Hvert kamera vil trolig koste om lag 30.000-40.000 kroner. Kameraene og bredbåndstjenestene skal innhentes på anbud. Politiet må også gå i dialog med aktuelle huseiere om utplasseringen av kameraene. Når alt dette er gjort må politimesteren gi klarsignal for iverksetting av prosjektet.

Arbeidsgruppen har kommet med en foreløpig anbefaling av 14 steder for utplassering av kameraene. Kameraene skal dekke hele området fra trappene opp til Johanneskirken, over Vestre Torggate og Torgallmenningen, området ved politistasjonen og det gamle posthuset, Fisketorget og Bryggen helt ut til Dreggsallmenningen.