Det er Bergen Høyre og Hordaland Høyre som går i gang med arbeidet ganske raskt. Torsdag ble det kjent at stortingsrepresentant Erik Skutle var i avhør med politiet og innrømmet bruk av narkotika. En politiker som sitter i bystyret for Høyre i Bergen er også siktet i saken.

Lørdag skal arbeidsutvalget i partiet møtes på Høyres Hus i Kong Oscars gate. Da bestemmer ledelsen seg for den videre fremgangsmåten. Fredag fortalte BT at nye Høyre-folk var i avhør hos politiet.

Behov for opprydding

— Det er en ukultur som vi må komme til bunns i, og det blir oppfølgingsmøte med Unge Høyre, sier Kenneth Stien, leder i Bergen Høyre.

- Er dette et krisemøte?

— Ja, det kan du godt kalle det. Det er behov for å rydde opp.

- Hvordan vil dere gå frem?

Det er litt for tidlig å si, men det viktigste for oss er å få et bedre bilde av omfanget av ukulturen, for å kunne sette i verk de riktige tiltakene i organisasjonen.

- Vi er skuffet

Han legger ikke skjul på at han er skuffet over de siste dagers hendelser der det er kommet frem at en stortingsrepresentant og en bystyrerepresentant har blitt siktet for bruk av narkotika.

— Vi har behov for å finne ut hva som har skjedd. Det er uholdbart at fremtredende politikere i vår organisasjon bryter loven, sier han.

— Vi er skuffet. Nå må vi rydde opp, legger han til.

Stien synes det er uholdbart at partimedlemmer forfekter en liberal narkotikapolitikk samtidig som de selv bruker eller har brukt stoff.

— Vi kan ikke ha en slik blanding av roller. Det er greit å ha meninger om lovverket, men alle som er i partiet må holde seg innenfor loven, understreker han.