På onsdagens bystyremøte vil opposisjonen kunne vedta at byrådet skal innføre tidsdifferensierte bompenger, ellers kjent som køprising.

Det er klart etter samtaler mellom KrF, Venstre og Byluftlisten. De tre partiene er enige om følgende felles forslag:

Forslaget

"Bystyretber byrådet fremme en sak om tidsdifferensiering av bompenger med det formål åiverksette differensierte satser snarest mulig. Saken skal fremlegges forbystyret i løpet av 2014.

Detforutsettes at satsene skal kunne justeres i forhold til dagens bompengenivåavhengig av tid på døgnet og ukedag.

Bystyret ber byrådet bygge sitt forslag på forskning og rapporter påområdet, samt erfaringer og utredninger fra andre byer i Europa som har innførtordninger med tidsdifferensierte bompengeavgifter."

— Ønsker dette nå

For KrF var dette en innfløkt sak. Partiet er for køprising i sitt program, men inngikk en byrådsavtale med Høyre og KrF om at køprising ikke skulle innføres. I juni gikk partiet ut av byråd.

— Vi har hatt gruppemøter og snakket om hvordan vi skulle forholde oss til denne saken. Der ble vi enige om at vi kunne være med på å fremme en sak. Vi har dette i vårt program, og vi ønsker å være med på dette nå, sier KrFs gruppeleder Marita Moltu.

Hun sier at partiet har hatt dialog med Høyre og orientert dem beslutningen.

— Det er selvsagt ikke gledelig for dem å høre det, sier Moltu.

- Frykter dere en hevnaksjon fra byrådets side? Det er blant annet snakket om at byrådet vil foreslå sprøyterom, som det også er flertall for i bystyret, men som KrF blokkerte i byrådsavtalen?

— Det må de vurdere. Jeg tipper at de ikke vil gjøre det. Det koster tross alt 20 millioner kroner i året. Og dette er ikke en hevnaksjon fra vår side, men noe vi ønsker å få innført.

Ap støtter

På onsdagens bystyremøte har også Arbeiderpartiet levert inn forslag om å innføre køprising. Det forslaget er noe mer detaljert, og inneholder forslag til satser (45 kroner i rushet). Men Ap vil stemme for Venstres forslag også, og da er det sikret flertall for køprising i bystyret.

— Selvfølgelig støtter vi dette forslaget. Vi er veldig glad for at vi får til køprising. Dette har vi jobbet for hele tiden, sier Marte Mjøs Persen, gruppeleder for Ap.

Hun sier at Ap har vært informert under samtalene mellom de tre partiene.

Mandag ettermiddag ble også det andre forbeholdet for å få opp saken, ryddet av veien: Køprisingssaken er interpellasjon nummer tre, og normalt rekker bystyret bare å behandle to interpellasjoner. Derfor trekker nå Miljøpartiet De Grønne sin interpellasjon, som handler om å få opp en luftmåler i Loddefjord.

— Vi kan utsette den interpellasjonen for å få på plass køprising. Selv om vi gjerne skulle sett et enda klarere vedtak, vil vi støtte Venstre sitt forslag for bidra til et bredt flertall, sier Sondre Båtstrand (MDG).

Også SV melder at de vil støtte forslaget.