Bystyret støttet tirsdag kveld forslaget til Sondre Båtstrand (Miljøpartiet De Grønne) om at kommunen skal etablere offentlige sykkelpumper på strategiske steder i kommunen.

— Offentlige sykkelpumper er et enkelt og rimelig tiltak som bør iverksettes som del av en større satsing på sykkel i Bergen, mente Båtstrand.

Han viste til at det i Stockholm er det elleve offentlige sykkelpumper og det er plassert 61 offentlige sykkelpumper på 50 danske jernbanestasjoner.

Byer i Sverige, Danmark og Nederland satser på offentlige sykkelpumper som et tiltak for å legge til rette for sykling, og Oslo har også montert sykkelpumper

Harselas

Litt overraskende fikk Båtstrand støtte også av byråd Filip Rygg (KrF), som lovet å komme tilbake med en plan om hvor slike sykkelpumper skal plasseres.

Båtstrand måtte imidlertid tåle litt harselas fra Tor Woldseth (Frp):

— Dette er ingen sak å pumpe seg opp over. Jeg har 60 års erfaring med sykkel, og har alltid med min egen sykkelpumpe. Den koster 200 kroner, og kan brukes hvor som helst. Dessuten har man gjerne punktert når man trenger sykkelpumpe. Skal det bli offentlige lappestasjoner også? spurte Woldseth.

Han ble for øvrig gratulert med sin imponerende lange sykkelkarriere, tatt i betraktning av at han er 61 år. Og forslaget om lappestasjoner mente Båtstrand var en god idé.

Høyre-finte

Høyre støttet også Båtstrands forslag, men la inn en finte. De foreslo at sykkelpumpene skal bli en del av avtalen om reklamefinansierte bysykler i Bergen. Og det var det som fikk flertallet med seg.

— Det er litt unødvendig av Høyre å ta denne finten på meg, men reklamefinansierte pumpestasjoner er bedre enn ingen, sa Båtstrand.

Dermed ble det sykkelens dag i bystyret. Som BT tidligere har skrevet, støtter bystyret forslaget om at syklister kan få kjøre mot enveiskjørt trafikk i enkelte gater. I tillegg støttet bystyret forslaget fra Erlend Horn (V) om at det skal bygges flere sykkelparkeringsplasser under tak i Bergen.

SYKKELPUMPE: Sondre Båtstrand og Miljøpartiet De Grønne vil ha sykkelpumper plassert rundt i Bergen.
ODD MEHUS