I dag var det duket for omkamp om byreklame, etter at saken sist var oppe i bystyret for åtte år siden. Den gang sa Bergen nei, etter massiv folkelig mobilisering. Denne gangen gikk det ikke slik.

I utgangspunktet hadde byrådet flertall, men i går gikk KrF ut av byråd og varslet i dag at de kom til å si nei til reklameavtalen.

Venstre sikret flertall

Venstre ble likevel redningen for byrådet, og sørget for at det ble flertall for byreklame i bystyret.

Bergen kommune har dermed gitt «sin prinsipielle tilslutning til reklamefinansiering» for følgende elementer i sentrum:

  • Reklame innvendig i busser, på bybane og i hurtigbåter.
  • Reklame på utsiden av busser
  • Reklame på terminaler
  • Reklame på leskur og byromsmøbler Venstre fikk inn følgende punkt:«Innenfor sone vist på kartutsnitt i byrådets vurdering og anbefaling skal hensynet til relevante kulturminner/ -kulturmiljøer ivaretas i tråd med kommuneplanens arealdel.Disse områdene skal skjermes for frittstående reklameflater og reklame i busskur.Torgalmenningen, Torget og Kulturaksen/den grønne akse, skal holdes fri for reklame.»

Skal drifte sykler

I tillegg tilsier saken at den som får kjøpe plass til reklame i sentrum skal investere i drift og vedlikehold av bysykler, informasjonssøyler, toaletter og byromsmøbler.

Før onsdagens møte i bystyret fikk ordfører Trude Drevland overlevert en bunke med 2000 underskrifter som protesterte mot reklamefinansiering i byrommet.

Da saken ble debattert i byutviklingskomiteen tidligere i juni, gikk byrådspartiene inn for at fylkeskommunen skal få sette i gang arbeidet med å etablere reklame i byrommet. KrF var blant dem som fikk sterk kritikk for dette.

— En ting er Høyre og Frp. Og Venstre er liberalistiske, så fra dem kan man vente mye. Men at KrF i Bergen bystyre vil gå inn for dette, det må jeg si jeg er skuffet over. Jeg hadde ventet en annen verdibevissthet fra det holdet,sa en engasjert biskop Halvor Nordhaug på et debattmøte i januar.

Gikk til valg på «ja»

Venstres Julie Andersland påpeker at Venstre gikk til valg på å si ja til en ordning med reklamefinansiering.

— Det står i programmet vårt så det holder vi fast ved. Vi trenger både mer penger til kollektivtransporten, og bysykler og offentlige toaletter.

Det var i stor grad byreklame-motstanderne, som preget debatten i bystyret. Både SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne tok ordet og argumenterte sterkt mot byrådets forslag. Det samme gjorde Ap, Byluftlisten og Sp.

Sofie Marhaug fra Rødt sa at det er utrolig trist hvis bystyret vedtar å selge byrommet vårt. Sondre Båtstrand fra MDG kritiserte avtalen: -Nærmere bestemt blir vi solgt for kroner 37 per bergenser. Tar vi med de som besøker byen i tillegg, selger vi oss enda billigere. Vi blir solgt på billigsalg, sa Båtstrand.

Tina Åsgård fra SV oppfordret bystyret til å fortsatt la Bergen være «Nokke for seg sjøl».

-Ja, ordfører da er det på,an igjen. SV sto her for åtte år siden og argumenterte mot reklame og det gjør vi igjen, sa Åsgård.