Fylkesmannen i Hordaland har tatt en endelig beslutning i utbyggingssaken på Skjoldnes, og vedtatt at utbyggingen går som planlagt.

Prosjektet har skapt mye konflikt. Både naboer og Kunstmuseene i Bergen (KODE) har jobbet iherdig imot det de mener vil skade kulturminner knyttet til Grieg-museet på Troldhaugen, og medføre ulemper for naboene som berøres.

KODE, Norges miljøvernforbund, naboer og velforeninger har alle sendt klager til Fylkesmannen. Men Fylkesmannen har ikke funnet grunn til at klagene skal tas til følge, heter det i sakens endelige klagevedtak.

Fremdeles splid

Styreleder i Skjoldnes Utvikling AS, Inge Støve, er fornøyd.

— Dette var helt nytt for meg, men absolutt gledelige nyheter. Det har vært en veldig grundig behandling av saken i kommunen. Vi ser ingen grunn til at Fylkesmannen skulle gå imot utbyggingen, sier Støve.

Erlend Høyersten, direktør i KODE, er derimot svært skuffet over Fylkesmannens vedtak.

— Vi frykter at kulturminnet Troldhaugen mister sin appell og relevans. Utbygging kan forringe stedets karakter og hele opplevelsen av arven etter Grieg, sier Høyersten.

Han legger til at han håper utbyggingen vil skje så skånsomt som mulig, nå som beslutningen er tatt. Det lover utbygger Støve.

— Vi har hele tiden sagt at vi vil gå frem skånsomt. Ikke bare med hensyn til Grieg-museet på Troldhaugen, men alle som berøres, sier Støve.

Fylkesmannen avgjør

Fylkesmannen har siste ord i saken. Men i vedtaket fra Fylkesmannen står det at "det skal mye til for at Fylkesmannen finner grunnlag for å endre det planfaglige skjønnet som er utøvet i kommunens høyeste folkevalgte organ, bystyret". KODE-direktør Høyersten vedgår at avgjørelsen har ligget i kortene.

— Vi har ikke akkurat vært optimister. Men vi har håpet i det lengste at Fylkesmannen ville imøtegå vår klage, sier han.

I uttalelsen fra Fylkesmannen står det videre: «I et såpass stort og til dels lite utbygd og sentralt boligområde som dette, vil det dermed være påregnelig med større fortetting selv om området anses som krevende.»

— Det er klart at det er et stort utbyggingspress og det er viktig å se fremover, men vi frykter at de ikke ser konsekvensene av handlingene sine, sier Høyersten, og fortsetter:

— Om en by glemmer sin historie står den i fare for å miste sin egenart og appell. Vi håper denne saken ikke er symptomatisk.

StorBergen går inn

Tom Arne Olsen, utviklingsdirektør i StorBergen Boligbyggelag, kan fortelle at selskapet har gått inn på eiersiden i prosjektet. Selskapet har kjøpt 20 prosent av aksjene i Skjoldnes Utvikling AS.

Olsen er ikke bekymret for å gå inn i en byggesak som har vært preget av konflikt.

— Vi tror dette prosjektet kun vil tilføre positive ting til området. Nå er det avgjort at det vil bygges. Da fortjener prosjektet litt positiv omtale etter alt det negative fokuset, mener Olsen.

Han trekker frem det mye omtalte «lokket» som vil legges under motorveien.

— 220 meter motorvei blir lagt under bakken. Det er en helt klar forutsetning for prosjektet, og det første vi går i gang med.

Olsen håper på byggestart om ett år. Boligene vil bygges når miljølokket er bygget, og deles inn i tre eller fire byggetrinn.