Nå er det skillet mellom kjørebanen og fortau som skal flyttes vestover i Fjøsangerveien.

Dette fører også til at det blir to kjørefelt i retning sør forbi arbeidsområdet.

Følg arbeidet med Bybanen på vårt webkamera

I kveld starter arbeidet klokken 19.30, ifølge nabovarselet som Bybanen har sendt ut via telefon. Arbeidet vil ikke bli avsluttet før klokken 05.30 mandag.

Les også: Bybanen som aldri sover

Ifølge Bybanens hjemmesider vil dette være status quo fra i kveld til og med fredag 13. juni.

HØY STØY: Slik så det ut i mars, som var forrige gang det foregikk nattarbeid Bybanens regi i Fjøsangerveien.
Christian Lura