— Hvis Cathrine hadde vært så heldig å ha en fastlege som var opptatt av barn som pårørende, ville hun ha fått en annen oppfølging. Slik skal det ikke være, sier leder Siri Gjesdahl i BarnsBeste.

Hun er en av mange som har lest historien om Cathrine Langfjell Torsvik i BTMagasinet. Cathrine vokste opp i et hjem med rus og manglende omsorg. Barnevernet ble ikke varslet.

BarnsBeste er et Nasjonalt kompetansenettverk for innsamling og formidling av kunnskap om barn som har foreldre med alvorlig sykdom eller rusrelaterte lidelser.

Vil berøre

Kompetansenettverket jobber blant annet med å lage gode systemer for varsling når noen oppdager barn som har det vondt. I tillegg har de kursing for fastleger. I den forbindelse vil Gjesdahl bruke artikkelen om Cathrine.

— Vi bruker historier som dette for å berøre leger eller andre som trenger å forstå at de faktisk har en plikt til å varsle, sier Gjesdahl

Målet er at barn skal få nødvendig informasjon og oppfølging, og at samarbeidspartnere som skole, barnehage og hjemmetjenesten skal bli orientert og følge opp.

— Terskelen for å snakke med pasienten om og med barna deres må senkes, det samme må terskelen for å varsle barnevernet når det er nødvendig, sier hun.

I 2010 kom det en endring i Helseloven som gjør at helsepersonell har plikt til å følge opp barn av syke personer, og melde fra når ikke alt er som det skal.

— Vi har som målsetting at loven ikke skal være sovende. Den må brukes til barns beste, mener lederen for BarnsBeste.

Verktøy for fastleger

Hun er opptatt av at barn som er pårørende til syke eller rusavhengige skal slippe å ha ansvar for sine foreldre.

— Vi må gjøre familiene i stand til å leve i en normal hverdag.

- Hva burde ha vært gjort for Cathrine?

— Her var det mange som ikke gjorde noe. Vi må tørre å se det vi ser, det handler om medmenneskelighet. Hvis du ser et barn på skolen som detter ut, endrer atferd, blir uoppmerksom og ikke klarer å konsentrere seg, må du spørre hvordan barnet har det. Husk at du kan være den ene som gjør en forskjell.

Hun mener spesielt fastlegene har en viktig rolle i å følge opp barna.

— Vi har laget en egen opplæring for fastleger. Vi holder også på å utarbeide et samtaleverktøy for fastleger. Der får de hjelp til å snakke med familien om det å være syk og forelder og de lærer hvordan legen kan snakke med barnet, sier Gjesdahl.

- Legen har en nøkkelposisjon

Forsker og fastlege Frøydis Gullbrå er midt i et forskningsprosjekt hos Uni Helse som skal finne ut om fastlegene følger opp barna godt nok. Også hun har latt seg gripe av historien om Cathrine. Hun festet seg ved at fastlegen til Cathrine visste mye uten å gi beskjed videre til barnevernet.

— Jeg tenkte at det var svært uheldig.

Forskeren mener fastlegene har en viktig rolle når det gjelder å følge opp barn av syke eller rusmisbrukere.

— Legen har en nøkkelposisjon for å fange opp og kunne gi hjelp til barn som har syke foreldre som ikke har det så godt.

— Følger fastlegene opp godt nok i dag?

— Det skal vi prøve å finne ut av i forskningsprosjektet. Generelt vil jeg si at fastleger har litt å gå på i den forbindelse, som vi også ser i saken om Cathrine.

UNDERSTREKER FASTLEGENS ROLLE: - Terskelen for å snakke med pasienten om og med barna deres må senkes, det samme må terskelen for å varsle barnevernet når det er nødvendig, sier leder Siri Gjesdahl i BarnsBeste.
GUNDER CHRISTOPHERSEN, BARNSBESTE