— Anlegget begynte å virke igjen i går kveld eller i natt, sier Trond Juvik, teknisk sjef i Bro- og Tunnelselskapet, til BTV.

Autopass-anlegget i Sandviken ble satt ut av spill av en fyllekjører natt til torsdag for snart en uke siden.

Alt det tekniske var ikke på plass i formiddag - blant annet mangler saldolysene og noen kameraer - men innkrevingen er altså i gang.

— Foreløpig får vi bare bilder fra ett eller to kameraer, mens stasjonen egentlig skal ha seks, sier Juvik.

— I praksis betyr det bare at vi må gå nøyere gjennom bildene for å finne ut hvem som passerer uten brikke. I utgangspunktet skal ingen slippe gratis gjennom. Det må i så fall være de som kjører uten skilt på bilen.

Driftsstansen har betydd cirka 1,2 millioner kroner i tapte passeringsinntekter for Bergen Bompengeselskap. I tillegg kommer materielle skader for anslagsvis én million kroner.

Gjensidige, som forsikrer den 25 år gamle ulykkessjåføren, kommer høyst sannsynlig til å kreve at 25-åringen betaler for tap og skader.

SÅ VAR DET BETALING IGJEN: Bombetalingen kom raskt på plass igjen.
Arne Nilsen