TOR LEIF PEDERSEN

ØRJAN DEISZ (foto)

— No e´ eg gla`! De´ e´ de andre og. Eg synes det e´ bra at vi skal til Darnmark!

Beboer Paul Magnus Isdahl ved Steinestø Bofellesskap sa dette i går, tydelig glad og lettet over at danmarksturen nå er reddet. Gleden ga han uttrykk for da han og Erna Andersen, sammen med representanter for de ansatte og foreldregruppen, i går mottok en symbolsk sjekk på 30.000 kroner. De glade giverne var representert ved Lisbeth Sandquist fra Lions Dyveke og Tommy Thomsen fra Lions Åsane.

Bergens Tidende har skrevet om ferieturen til Danmark som de åtte beboerne ved Steinestø Bofellesskap hadde planlagt. Hvert år de siste ti-tolv årene har de reist til nabolandet i sør på en ukes opphold. Alle utgifter har de dekket selv.

Bergen kommune har pleid å dekke merutgiftene som skal til for at fire-fem av personalet kan delta på turen. På grunn av kutt i budsjettene har kommunen i år ikke råd til å betale de 30.000 kronene som skulle til.

Da påtroppende distriktsguvernør for Lionsklubbene i Hordaland, Christopher Knag, leste reportasjene, bestemte han seg for å invitere lionsklubbene i bergensområdet til spleiselag. Responsen var stor for å støtte denne saken. Resultatet ble at klubbene samlet sammen de pengene som skal til for at beboerne ved Steinestø Bofellesskap kan reise på sin årlige Danmarks-tur.

Og i går var det høytidelig markering av at pengene er skaffet til veie og overlevert og satt inn på kommunens konto. De ansatte ved bofellesskapet er allerede i gang med å organisere turen. Dermed blir det tur til Løkken og Grønhøj Strand med avreise fra Bergen med den nye danskebåten 14. august for de åtte beboerne.

GLADE: Erna Andersen og Paul Magnus Isdahl er glade for at det blir Danmarks-tur i august.