— I løpet av 2012 skal vi kontroll på dette, sier Iver Schonhowd, prosjektleder hos Riksantikvaren.

— Da skal grunnvannstanden være på normalnivå, det vil si opp med halvannen til to meter, og innsynkningen av kulturlagene skal maksimum være en millimeter i året.

Problemet siden 1979 har vært at grunnvannet under bryggegårdene renner vekk gjennom spuntveggen og inn under SAS-hotellet. Derfra blir det pumpet vekk.

— Det er svært alvorlig, for det har ført til at 30 kubikk av kulturlagene forsvinner hvert eneste år, forklarer Schonhowd.

Nå skal lekkasjen tettes, men først må vi vite nøyaktig hvor spuntveggen går.

Tett masse

— Det vet vi ikke helt eksakt, derfor må vi lete etter den, sier Jann Atle Jensen hos Mulitconsult.

Da skal de ikke grave etter den bortover og oppover, men sette strøm på stålveggen. På den måten kan de måle helt eksakt hvor den går hele veien rundt hotellet.

— Vi gjør regning med at det vil bli brudd i strømkretsen flere steder, derfor vil vi ha flere målestasjoner, sier han.

Når spuntveggen er funnet, begynner gravearbeidet. På utsiden av stålveggen ligger det grov dreneringsmasse. Denne skal erstattes av tettere masse som ikke slipper grunnvannet så lett igjennom.

Flere trinn

Riksantikvaren har engasjert Stasbygg i prosjektet.

De er blitt enige med hotelleieren om å heve grunnvannstanden under hotellet med en meter. Det vil ikke få konsekvenser for hotellet.

Når spuntveggen er tettet skal det føres vann inn i kulturlagene rundt hotellet. Det skal tas fra det naturlige overflatevannet.

Håpet er at dette er tilstrekkelig til å heve grunnvannstanden opp til normalnivå.

— Hvis ikke det er nok må vi grave oss helt ned til bunnen av spuntveggen. Vi håper virkelig vi unngår det, for det blir et stort inngrep, sier Schonhowd.

Tusen år gammel byhistorie

Da er det snakk om fem meter under havnivå. Lekkasjen av grunnvannet er svært alvorlig.

Det fører til at det kommer luft til kulturlagene under bryggegårdene fra 1702. Når det skjer råtner kulturlagene og forsvinner.

Tilbake ligger bare grus og jord. Da synker grunnen sammen, og bygningene blir skeivere og skeivere. Nå støtter de seg på hverandre.

Men innsynkningen truer ikke bare de gamle bryggegårdene. Under dem ligger en tusen år gammel byhistorie. Også den hadde råtnet vekk.

Statsbygg har laget flere målestasjoner som gir helt nøyaktige tilbakemeldinger om hvordan tiltakene virker. Slik kan de følge prosessen, og vurdere videre tiltak. Men de er ganske sikre på at problemet nå skal løses.