Mandag 18. oktober begynner arbeidet i felten med å bygge de omstridte Hardanger-mastene.

Prosjektleder Steinar Bygdås i Statnett bekrefter at byggestarten blir en av de første dagene i uke 42.

Kvamskogen

Det er mastene på den 10–11 kilometer lange strekningen fra Samnanger stasjon til Mødal på Kvamskogen som i første omgang skal bygges.

Arbeidet skal utføres av det kroatiske selskapet Dalekovod.

De første månedene vil gå med til å støpe fundamenter både for linjen Simadal-Samnanger og for den eksisterende 300 kV-linjen over Kvamskogen som skal flyttes inntil den nye linjen. Mellom Samnanger stasjon og Mødal skal det bygges 27 master for hver av de to linjene.

— Den første tiden vil det være rundt 15 mann i arbeid, og de vil begynne byggingen på to-tre steder på linjen, både i Samnanger og i Kvam. Så vil vi øke produksjonen gradvis, forteller Bygdås.

Se panorama: Her kommer de nye mastene

Skogrydding

Parallelt med støpingen av fundamenter vil det også bli foretatt skogrydding på de deler av strekningen det er nødvendig. Skogryddingen skal utføres av en annen entreprenør enn Dalekovod.

Helikopterselskapet Airlift i Førde er engasjert av Dalekovod til å stå for transport av utstyr og materiell inn i området.

Traseen for strekningen Samnanger-Mødal er den samme uavhengig av om det legges sjøkabel i Hardangerfjorden eller luftspenn hele veien for linjen Simadal-Samnanger.

Statnett skal kl 13 ha en pressekonferanse i Oslo for å fortelle om anleggsstarten.