Tilsvarende tall for Sogn og Fjordane er 1893.

I disse dager sendes det ut vedtak om avskilting/registreringssperre. Hvis du vil unngå at bilen din blir avskiltet, må du i tillegg til årsavgiften betale et tillegg på 250 kroner. De som blir tatt i kontroll må betale ytterligere 900 kroner for å beholde skiltene.

117 734 kjøretøy kan bli avskiltet, noe som er en nedgang på 5204 sammenliknet med 2005. Avskiltingsarbeidet starter i løpet av sommeren, og i september vil de kravene som ikke er betalt bli sendt til Statens Innkrevingssentral.

Alle kjøretøy som var registrert 1. januar i år, er avgiftspliktige i 2006. Selv om kjøretøyet har blitt avskiltet etter 1. januar, fører ikke dette til fritak for avgiften. Bare kjøretøy som ble levert til vraking senest 15. mars 2006 gis fritak for avgiftsplikten.

Årets kontrollmerker er gule. For å få kontrollmerket, må du i tillegg til betalt årsavgift, blant annet ha forsikringen i orden og godkjent EU-kontroll/periodisk kjøretøykontroll. Siste frist for å sette på kontrollmerkene er 14. august. Etter denne dato kan kjøretøy uten kontrollmerke avskiltes selv om alle forhold er i orden. Dersom du betaler med en gang, vil du motta kontrollmerker ved neste utsendelse fra Vegdirektoratet.

Tollvesenet vil til høsten tvangsinnfordre de ubetalte kravene for 2006.