NVE vurderer vindforholdene på Kollsnes som gode, men vektlegger at en utbygging vil kunne få vesentlige virkninger for bebyggelsen i nærheten. Ifølge direktoratet vil vindmøllene også kunne påvirke radardekningen i luftrommet rundt Bergen lufthavn Flesland.

Konsesjonssøknaden om vindmølleparken ble sendt i 2008. Planen var å reise inntil ti 144 meter høye vindturbiner med en samlet effekt på 30 megawatt.

— NVE finner ikke at fordelene ved tiltaket er større enn ulempene. Etter en helhetsvurdering er derfor konsesjonssøknaden avslått, heter det i direktoratets begrunnelse.

NVE vektlegger at vindmøllene er planlagt lokalisert i nærheten av boligområder ved Breivik og Rossnes, og peker på at bebyggelsen ved Rossnes ville kunne bli påført skjemmende skygge.

Både Øygarden kommune og Hordaland fylkeskommune har gått imot utbygging av vindmølleparken.

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!