To kvinner omkom da en norsk lokalbuss og en svensk turistbuss kolliderte ved Fardal utenfor Sogndal i fjor sommer. Ulykken skjedde i 16-tiden mandag 12. august i fjor. De to omkomne satt rett bak sjåførene i hver sin buss.

I tillegg til de to omkomne, ble en mor og hennes datter hardt skadet. Totalt ni måtte til legebehandling.

I slutten av januar ble sjåføren (55) av den svenske turistbussen tiltalt for uaktsomt drap — og for at moren og datteren ble alvorlig skadet som følge av uaktsomhet. Sjåføren nekter straffskyld.

Oppnevner sakkyndig

Ulykken er ferdig etterforsket av politiet. To dager etter ulykken ble det også gjennomført en rekonstruksjon på ulykkesstedet. Den var både Statens vegvesen og Statens Havarikommisjon for Transport med på.

Politiet mener den svenske sjåføren, på grunn avuoppmerksomhet, kom over i feil kjørefelt.

Dette er ofte «tunge» saker å forstå

Anette Stegegjerdet Norberg, politiadvokat

Nå har retten nylig oppnevnt en sakkyndig i saken, forteller politiadvokat Anette Stegegjerdet Norberg. Hun skal føre saken for politiet i retten.

Den sakkyndige er forsker og sivilingeniør Trond Aakre fra Veg og Transport på NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) i Trondheim. Han er spesialist på rekonstruksjon av trafikkulykker - ifølge Norberg en av de få som finnes i Norge.

— Han får tilgang til alle dokumentene i saken, både fra politiet og veivesenet. På bakgrunn av det skal han avgi en rapport om hva han mener var hendelsesforløpet og årsaken til ulykken. Han skal også bistå retten under rettssaken, sier politiadvokat Norberg til BT.

- Kan det komme frem noe nytt i hans gjennomgang?

— Ja, det kan det selvfølgelig. Selv om vi mener at hendelsesforløpet er tilstrekkelig klarlagt, sier Norberg.

Aakre vil også, ifølge Norberg, få i oppgave å forklare hendelsesforløpet for retten på «en pedagogisk måte».

— Dette er ofte «tunge» saker å forstå, med mye detaljer om avstander, fart, bremsefunksjon og kjøretøys plassering i veibanen. Den nye sakkyndige skal gi dommerne et bedre grunnlag for å avsi sin dom.

Varsler kjøreforbud

Rettssaken etter ulykken var opprinnelig planlagt å starte denne måneden. Nå er det klart at saken kommer opp for Sogn tingrett i slutten av april.

I tiltalen mot bussjåføren varsler påtalemakten at det vil komme krav om oppreisning fra de fornærmede og etterlatte. Statsadvokatene i Sogn og Fjordane tar også forbehold om å kreve kjøreforbud for den svenske sjåføren.