Til helgen skal de to studentorganisasjonene arrangere sine respektive landsmøter og hovedsaken er om det skal settes ned et utvalg som skal jobbe for å slå sammen de to organisasjonene

– Med to organisasjoner er vi på et blindspor. Det er mange saker som er identiske for universitet og høyskole, og ofte leverer vi to like, men speilvendte prioriteringslister til myndighetene, sier leder i NSU Bergen, Hermund Furu til Studvest.

Planene om å slå sammen de to studentorganisasjonene er ikke nye. Første gang det var snakk om en sammenslåing var i 1999, men den gangen endte det med et nei. I fjor høst startet prosessen opp på nytt.

StL organiserer studentene på høyskolene og NSU organiserer universitetsstudentene StL har om lag 105.000 medlemmer, mens NSU har rundt 93.000 medlemmer.