NSB har lansert banen som et supplement til Bybanen i Bergen. Bybanens mest aktuelle planer stopper foreløpig ved Lagunen.

Avinor legger opp til en kraftig vekst i flytrafikken. Når Ytrebygda i tillegg får stor vekst, trengs det store løft for å avvikle trafikken til å fra. Bare på Flesland regnes det med 1000 nye arbeidsplasser innen 2020.

På Avinors plan for Flesland er det tegnet inn fremføring av tog. Vegvesenet ser tog som kollektivtilbud for Bergen Sør.

Bybanen en blindtarm

Bybanen vil om tre år være en blindtarm mellom Nesttun og Bergen sentrum.

— Den må gå minst til Rådalen for at den skal bety noe for avviklingen av kollektivtransporten mellom Bergen Sør og sentrum. Da dekker den inn de store befolknings- og arbeidsplasskonsentrasjonen i Bergen Sør. For å avhjelpe skikkelig må den også videreføres fra sentrum mot Åsane, for å redusere behovet for gjennomgangstrafikk til Bergen sentrum, sier senioringeniør Magnus Natås i Statens vegvesen.

Vegvesenet legger i sine langtidsplaner til grunn at bane er fremtidens kollektivløsning for Bergen sør.

Vil ha hurtigtog

NSB har lenge hatt en visjon om å kunne ta passasjerer fra Flesland inn på et hurtigtog som har stoppesteder på Kokstad, Sandsli, Oasen, Minde og Kronstad og ved Haukeland sykehus, før toget fra Bergen stasjon fortsetter på Bergensbanen. Turen skal ta 20 minutter til og fra Bergen sentrum. Man ser for seg tog hvert 20. minutt fra Arna og hver time fra Voss.

I skissen ser ikke NSB fortjeneste på strekningen fra Bergen sentrum til Flesland. Den vi omtrent gå i balanse, men økt trafikk til Arna og Voss, pluss vekst i reiselivsmarkedet, kan gi positiv økonomi for NSB.

Billigere i fjell

NSB har et grovt kostnadsanslag som viser at prisen for anlegg av jernbanespor fra Bergen til Flesland vil koste ca. 1,8 milliarder. Det er det samme som Bybanen vil koste fra sentrum til Nesttun. En viktig årsak til at NSB kan få linjen så billig er at Jernbaneverket allerede har godstogspor til Minde. Herfra går mye av traseen i tunnel, og det er rimelig i forhold til å bygge seg frem gjennom tettbebygde strøk.

Da planen ble laget for ett år siden, ble den aktuelle trase gjennom Fyllingsdalen ansett som et supplement til den Bybanen Bergen nå er i ferd med å bygge til Nesttun.

Det er også pekt på at forlengelsen av Bergensbanen kan knyttes sammen med Bybanen på Oasen dersom bybanetrasé mot Loddfjord realiseres, og eventuelt ved litt omlegging av trasé til Lagunen om Bybanen fortsetter dit.

I NSB opplyser de at de for tiden ikke arbeider aktivt med planen.

— Den ligger i departementet om det er interesse for den, sier direktør for samfunnskontakt i NSB, Arne Wam.

Det haster med å få en effektiv kollektivløsning til Bergen Sør, ut over eksisterende kollektivfelt på Flyplassveien..

— Det avgjørende for trafikken er ikke Flesland, men bokonsentrasjonen og hvor Bergens fremtidige 70.000 boliger kommer, sier Natås.