JOHN LINDEBOTTEN

Det var regionsjef for NSB, Marit Petersen, som presenterte visjonene på møte i ettermiddag.

Rammen var en konferanse i regi av Forum nye Bergensbanen på Hotel Terminus, og Bergen kommune var representert både ved ordfører, varaordfører og politikere fra komité for miljø og byutvikling.

— Vi ser for oss en banestrekning med seks stasjoner, sa Marit Petersen, og viste frem kartet på storskjerm:

— Haukeland, med Bergens største arbeidsplass, Kronstad, med den nye høyskolen, Minde, med nye Brann Stadion, Oasen, med tilknyttete busslinjer, Sandsli/Kokstad, med tilknyttete busslinjer, og Flesland. Reisetiden blir 20 minutter.

Supplement til Bybanen

— Med den valgte traseen blir vår flybane ingen konkurrent til Bybanen, som skal gå til Nesttun og videre til Lagunen. Flybanen blir et supplement, sier Marit Petersen.

Utgangspunktet for NSBs visjon er den nye jernbanetunnelen gjennom Ulriken, som vil gjøre det mulig å kjøre lokaltoget med faste frekvenser på 12 minutter, og samme frekvensen tenker man seg for Flesland.

ý I tillegg til dette kan steinmassene fra Ulrikstunnelen fra Ulrikstunnelen benyttes til å fylle ut Dokken, og da kan hele godsbehandlingen på Nygårdstangen flyttes ned til Bergen havn via en ny tun-nel, slik at vi der vil får full effekt av nærheten mellom båt, tog og bil. Da blir 60 mål ledig på Nygårdstangen til bruk for Bergen kommune, sier Marit Petersen.

— Hvordan er dette tenkt finansiert?

— Det er utrolig hva man kan få til dersom Bergen vil dette. Men uten av Bergen vil, blir ikke dette noe av.