– I 1999 gjennomførte vi omfattende vintertester med Signatur-togene, sier informasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB til NTB.

Over en 60 meter lang strekning ble det plassert hardpakket snø i et 80 centimeter tykt lag. Ifølge Lundeby braste toget gjennom snøen uten problemer i stor hastighet. I en annen test ble det plassert snø i 1 meter høyde i den ene enden av strekningen, og ned mot 0 centimeter på den andre siden. Signatur-toget besto også denne testen med glans.

– Signatur-togene viser gode vinteregenskaper. NSB spiller aldri hasard med passasjerenes liv og helse, sier Lundeby.

Informasjonssjefen opplyser at det nå skal igangsettes et arbeid for å se på hvilke tog som er best egnet på vinterføre.

– Vi skal vurdere hvilket materiell som er best egnet for høyfjellskjøring. Dette arbeidet starter nå, og det er derfor for tidlig å konkludere med noe som helst, sier Lundeby.