— Opprinnelig skulle vi kjøre buss mellom Bergen og Voss, men på grunn av raset på E16 kjører vi altså til og fra Bulken i stedet. På den måten unngår kundene våre omkjøring rundt Vangsvatnet, sier kommunikasjonsrådgiver Erik Lødding i NSB persontog.

Lokaltog Arna-Bergen går som normalt. Reisende med lokaltog videre fra Arna til Voss må ta buss til Bulken. Fra Bulken går toget videre til Voss. Det samme gjelder for reisende i vestgående retning mot Bergen.

Før helgen var det lange køer på den smale veien på sørsiden av vannet. Den rundt ti kilometer lange bygdeveien er eneste alternativ forbi jordraset som sperrer E16 ved Hellesnes. I tillegg kom trafikken fra NSBs bussing av passasjerer. Det ble meldt om opp til tre timers venting før helgen.

Vegtrafikksentralen melder nå at trafikken flyter fint, og at folk har tatt oppfordringen om å kjøre rundt Hardanger.

— Nå flyter trafikken fint både gjennom Hardanger og på sørsiden av Vangsvatnet, sier trafikkoperatør Ove Amundsenhos Vegtrafikksentralen.

— Vi venter mer trafikk utover ettermiddagen og kvelden. Det kan bli køer, sier Amundsen.