— Vi ønsker å åpne anlegget for allmennheten, men NRK kan ikke selv drive museum sier eiendomssjef Arne Kvale i NRK.

Tirsdag avgjorde Miljøverndepartementet at bare deler av det historiske senderanlegget på Erdal skal fredes. Mastene fredes ikke og blir dermed ikke gjenreist. Heller ikke eksteriøret på funksjonærboligen, vaktmesterboligen og garasjen på stedet. Selve senderbygningen, derimot, blir fredet, sammen med interiører og teknisk utstyr. Samt mastefundamentene.

Mastene får ligge fordi de utgjør en risiko for boligene i området, går det frem av Miljøverndepartementets begrunnelse.

Riksantikvaren ville frede hele anlegget. NRK klaget fredningen inn for Miljøverndepartementet..

— Er NRK fornøyd med utfallet?

— Ved første øyekast, ja. Men fredningen av mastefundamentene vil muligens legge begrensninger for hva vi kan få til på eiendommen, sier Kvale.

I morgen skal Arne Kvale besøke Erdal-anlegget sammen med en representant for Telenor Museum. Målet er fremtidig samarbeid om et museum. NRK har i løpet av siste året nedlagt bortimot en million kroner i å restaurere senderbygningen.

På Erdal ble nyheten om mastene mottatt med glede:

— At de tar vare på senderanlegget er flott, det er unike saker. Men det er kjempeflott å slippe de farlige mastene, sier Tor Magne Bergesen, nærmeste nabo.

GJENREISES IKKE: Mastene fredes ikke, og blir heller ikke gjenreist, selv om et museum skulle bli opprettet.
Arkivfoto