Det har økonomene i Sandviken tenkt å få til ved å realisere nybygget som et såkalt kurantprosjekt. Det innebærer at Statsbygg står som eier og utbygger, mens NHHleier.

– Statsbygg får hvert år en ramme over statsbudsjettet til bruk for kurantbygg. NHH er derfor avhengig av å bli prioritert innenfor denne rammen, men ut fra de signalene vi har fått er vi svært optimistiske til at dette skal gå bra, sier rektor ved NHH, Jan I. Haaland, til nettstedet Paraplyen.

De nye byggene er tenkt plassert på tomten sør for dagens skolebygg. Skolen har allerede avholdt en arkitektkonkurranse, og har fått utarbeidet fire alternative idéskisser som viser hvordan et bygg på ca 16.000 m2 kan realiseres.

Med det nye bygget vil hele høyskolens virksomhet samles på ett sted, og bygningsmassen på egen tomt blir doblet. I dag leier NHH i det såkalte Merino-bygget i Breiviken.