Bergen kommunes kontor for skjenkesaker har gitt Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS) seks prikker etter brudd på skjenkereglene.

Hendelsen skjedde på en fest 14. januar i år.

— En overstadig beruset person, som hadde blitt vist ut av bygget tidligere på kvelden, ble lagt merke til av en sivil politimann som sammen med fire skjenkekontrollører var på et rutinebesøk. Gjesten ønsket ikke å forlate bygget, men ble til slutt vist ut av politimannen, skriver Tobias Munter i NHHS i en pressemelding.

Har åtte prikker

Fra før har NHHS to prikker, etter at skjenkekontrollørene i august i fjor så at en gjest tok med seg medbrakt drikke inn i skjenkearealet.

Totalt åtte prikker betyr at studentforeningen står i fare for å miste bevillingen i to uker. Det er byrådet i Bergen, i samråd med kontor for skjenkesaker, som avgjør dette.

— Vi tok umiddelbart grep i etterkant av festen, og har satt i gang en rekke tiltak for å kunne unngå lignende hendelser i fremtiden, sier NHHS-leder Saliba Andreas Korkunc i en pressemelding.

NHHS skriver blant annet at de har skjerpet rutinene for vakthold, og at alle studenter som driver med barvirksomhet skal kurses av skjenkekontoret over påske.

DDE-fest endte i kaos

For halvannen uke siden endte en DDE-fest under Uken med at 1100 gjester ble kastet ut, 40 minutter før skjenkestopp. Lange køer som følge av forsinket innslipp og berusede mennesker skapte kaosstemning.

Det er foreløpig ikke kjent hvilken eventuell reaksjon denne siste episoden vil medføre.

Studentforeningen understreker at hendelsene under DDE-konserten ikke er knyttet til denne saken.