— Vi har tro på egne studenter. Utspillet (fra Aage Sending, BI, red.anm.) er krast, men dersom det han sier er riktig, er det svært alvorlig og nødvendig å reagere. Men jeg mener det er mer naturlig å ta dette internt enn gjennom avisene, sier Gjærum.

Også ved NHH tas studenter i juks, men ifølge Gjærum er det få slike episoder. En av grunnene, sier han, er at høyskolen har en relativt stor andel tradisjonelle eksamener.

— Jeg har snakket med andre her i dag, og vårt inntrykk er at dette ikke er noe stort problem. Men vi er klar over farene, spesielt i forbindelse med casearbeid. Ny teknologi gir nye muligheter til å jukse.

Ved handelshøyskolen straffes eksamensjuks med inntil ett års utestengelse. Gjærum vil ikke si hvor mange som er blitt tatt for fusk det siste året.