Øremerking av stillinger til kvinner, ekstra penger til avdelinger som ansetter kvinner og bedre lønn enn mannlige ansatte er gulrøttene som skal lokke kvinner inn i handelshøyskolens mannsdominerte lærerstab.

– Vi mener at fagstaben blir dårligere hvis man har skjev lønnsbalanse, og at det dermed må være lov å bruke lønn for å tiltrekke seg kvinner, sier professor og eksstatsråd Victor Norman ved Norges Handelshøyskole (NHH) til Bergensavisen. Han har ledet et NHH-utvalg som konkluderer med at skolen ikke har klart å oppfylle forventningene til likestilling og kvinnedeltakelse eller nå egne mål for rekruttering av kvinner.

Flere av forslagene er omdiskuterte. Øremerking av stillinger til kvinner er forbudt etter dom i EFTA-domstolen i 2003.

– Når det gjelder kvoteringsdommen fra EFTA så mener vi at den ikke er så entydig som mange skal ha det til, sier Norman.

Ikke bare vil de avdelingene som greier å skaffe mest kvinner bli belønnet, men avdelingene som ikke møter kravene imøteser økonomisk straff. En avdeling får 250.000 kroner ekstra per kvinne, og mister tilsvarende hvis kvinner forlater dem.

– Vi er nødt til å ansvarliggjøre hvert enkelt institutt. Det gjør vi best ved å bruke økonomiske insentiver, sier Norman.