Dette skriver konsulentfirmaet PwC i en rapport som kritiserer prosessen rundt omorganiseringen ved Norges Handelshøyskole, en prosess som de siste par årene har skapt mye ondt blod.

- Mye bedre stemning nå

Frøystein Gjesdal, som overtar som ny NHH-rektor 1. august, var selv en av de professorene som kritiserte omorganiseringen ved høyskolen.

- PwC-rapporten bygger opp under den kritikken vi kom med av mangelfull planlegging, gjennomføring og informasjon, sier Gjesdal, som presiserer at han involverte seg som fungerende leder av Forskerforbundets avdeling ved NHH.

- PwC trekker imidlertid også frem andre forhold knyttet til NHHs organisering og kultur som vi må drøfte grundig.

- Er det fortsatt krise ved NHH?

- På ingen måte. Det vi nå ser er etterdønninger etter det som skjedde i fjor. Nå er det en mye bedre og mer avslappet stemning. Som rektor vil jeg satse på å iverksette den vedtatte planen, og få den til å fungere best mulig. Så skal vi om et år foreta en evaluering, sier Gjesdal.

- Grunn for min bekymring

Hovedverneombud Rolf Jens Brunstad sendte selv to bekymringsmeldinger til styret fordi han mente omorganiseringen bar galt av sted.

- Rapporten fra PwC retter betydelig kritikk mot måten omorganiseringen ved NHH ble gjennomført på. Den viser at mine bekymringsmeldinger var berettiget.

- Kjenner du deg igjen i beskrivelsen av uformelle fora og nettverk med mye makt, og at NHH har en kultur for omkamper?

- Det kan nok være noe i det. Men det må sees i sammenheng med det som står om manglende evne fra ledelsen til å involvere og lytte til innspill fra ansatte. Hvis ledelsen var mer lydhør, ville behovet for uformelle fora og omkamper bli vesentlig mindre, sier Brunstad.

- Behov for beslutninger

14 professorer skrev i vinter en bekymringsmelding mot den sittende ledelsen, og siden har adm. direktør Ole Hope sagt opp sin stilling.

Men situasjonen er langt fra løst ved at direktøren har sagt opp, skal vi tro rapporten fra PwC som fikk oppdraget med å evaluere omorganiseringsprosessen.

- Det er PwCs inntrykk at deler av administrasjonen lever i et ledelses— og informasjonsvakuum. Det er behov for at det blir tatt noen tydelige beslutninger, og at de blir gjennomført, heter det i rapporten.

Ifølge PwC er det uheldig at omorganiseringen ikke er gjennomført, og at enhetene ikke er samlokalisert.

- Det er mange som uttrykker undring og frustrasjon av at noen har innfunnet seg med en ny organisering, mens andre enheter forsøker på omkamper. Dette bygger ikke gode kulturer eller fremmer samarbeid, heter det i den sviende kritikken.

— Ikke total krise

Professor Øystein Thøgersen, som også er instituttstyrer og medlem av Arbeidsmiljøutvalget ved NHH, sier at rapporten er et godt grunnlag for læring og et hjelpemiddel for å løse gjenstående problemer.

- Men selv om vi har hatt en omstillingsprosess som har generert uro, er det viktig å få frem at NHH ikke er i total krise. Vi leverer godt på våre kjerneoppgaver som er undervisning, forskning og publisering, sier Thøgersen.

- Jeg ser i ettertid at jeg burde vurdert informasjonsbehovet annerledes med utgangspunkt i NHHs kultur slik at det ble en bedre informasjonsflyt rundt prosessen, skriver avtroppende direktør Ole Hope i en kommentar han sendte ut i forbindelse med PwC-rapporten.

5. april skrev BT at Ole Hope gir seg som direktør ved NHH. Han blir ny toppsjef i Business Region Bergen (BRB).