KRISTINE HOLMELID TRINE EILERTSEN kristine.holmelid@bergens-tidende.no

Det er nok vestlandsjenter, nordlandsjenter og sørlandsjenter. Det er nok finnmarksjenter, trønderjenter og sognejenter. Men vestkantjenter? Det er det mangel på ved NHH.Om noen uker får videregående skoler i det indre østlandsområdet besøk av en håndfull NHH-jenter. Oppdraget er klart: De skal lokke jentene i avgangsklassene til å reise til NHH og Bergen.— I fjor hadde vi en generell jentekampanje, men det har vi ikke midler til i år. Våre tall viser at østlandsjentene er underrepresentert, og det ønsker vi å gjøre noe med, sier studiedirektør Kurt Petersen ved NHH. For smalt miljø Vi saumfarer NHH på jakt etter jenter. En og annen slenger forbi, men de er ikke mange. Men det er ikke mange gutter å skimte heller, og vi velger å skylde på fredag ettermiddag.Men vi treffer da en jente, fra Grimstad denne gangen. Monica H. Nordby, fagpolitisk ansvarlig i Studentforeningen ved NHH, forbereder kampanjen. Hun jobber med å hanke inn 20 kvinnelige studenter som kan dra tilbake til skolene sine og lokke flere jenter over fjellet. Men for få vestkantjenter? - Vi er opptatt av å ha et så bredt studiemiljø som mulig, med folk fra alle deler av landet. Det er ok å få en klart definert målgruppe når vi skal ut og informere, sier hun. NHH-jentene skal bruke en dag på hver skole, og presentere studiene og studiemiljøet ved NHH. Stedbundne jenter? NHH har ikke tidligere vært kjent for å ha for få studenter med vestkantbakgrunn. Men det gjelder altså ikke jentene. Vestkantjentene velger bort NHH, og nå er de underrepresentert ved skolen. NHH har ikke noen klar formening om hvorfor de har så få jenter fra Oslo, Asker og Bærum.- Av en eller annen grunn er det verre for dem å flytte på seg enn det er for guttene. Kanskje er de mer knyttet til sine venner, og ønsker å studere nærmere hjemstedet, fabulerer studiedirektør Petersen.Heller ikke Monica H. Nordby har noen formening om hvorfor østlandsjentene velger bort NHH. Kanskje konkurrenten BI i Sandvika stikker av med dem? Selv håper hun at jenteandelen skal øke, ikke bare med vestkantjenter, men med alle typer. - Vi trenger flere kvinner i ledende posisjoner. Her kan de få en utdannelse som kan hjelpe dem på veien, mener Monica.Jenteandelen ved siviløkonomstudiet ved NHH har ligget rundt 30 prosent de siste årene. 15 april er det søknadsfrist ved høyskolen. Til høsten vet vi hvor mange jenter som lot seg lokke.