– Nærmest en opera, sier Liv Signe Navarsete.

NHHs nybygg skal erstatte dagens lokaler i Merinospinneriet.

Det var i en samtale med Bergens Tidende på statsministerens kontor i går at Sp-leder og samferdselsminister Navarsete føyde NHH-bygget på listen i Bergen. Fra før er det kjent at byen får sin nye Høyskole, nytt odontologibygg, og nytt sete for Gulating.

– Ja, så kommer dette nybygget ved NHH, føyde hun til.

Alt dette er aktivitet som skal motvirke effekten av finanskrisen, som i særlig grad rammer bygg og anlegg.

– Det settes ikke spade i jorden umiddelbart, men planlegging krever også folk, ikke minst ingeniører.

Penger i arbeid

I går møtte en rekke statsråder ledelsen fra statlige etater som Jernbaneverket, NAV, Vegdirektoratet, Enova og andre, for å høre hvordan tiltakspengene er kommet i arbeid. Til sammen er det bevilget 45 milliarder av offentlige midler for å møte krisen. Det er i prosent flere ganger mer enn land omkring oss, som sliter med langt høyere ledighet.

Likevel var det vanskelig å få ut konkrete tall fra statsrådene etter møtet.

Liv Signe Navarsete snakket om de store byggene i Bergen, og at årets asfaltsesong kommer rekordtidlig i gang. Anbudene gikk ut i går.

NHH-bygg til 500 mill.

Assisterende direktør ved NHH, Kurt Petersen, forteller at høyskolen har jobbet med sine byggeplaner i flere år.

Det er Statsbygg som skal reise og eie nybygget, NHH skal leie seg inn, slik de i dag leier i det gamle Merinospinneriet.

– Et gammelt industribygg er ikke lenger tilfredsstillende, derfor vil vi ha et eget bygg, i plan med den eksisterende høyblokken ved NHH.

Rammen for det planlagte bygget er 500 millioner, og i juni skal planleggingen være ferdig.

– Det gleder meg at statsråden nevnte dette prosjektet sammen med de tre andre store nybyggene i Bergen, sier Kurt Petersen. Han tror et nybygg ved NHH kan stå klart i 2012.

LØPEFART MOT KRISEN: – Nærmest en opera, sier Liv Signe Navarsete om byggeaktiviteten i Bergen fremover. Her med Jens Stoltenberg hakk i hæl på vei for å orientere pressen om tiltakene mot finanskrisen.
Bjelland, H�vard