22,1 prosent sier de «iblant» føler seg psykisk dårlig som følge av studiene, 4,5 prosent svarer «ofte», mens 30,6 prosent sier «sjelden».

Nesten 700 studenter, rundt 30 prosent av alle NHH-studenter, deltok i undersø-kelsen, som ble foretatt før eksamenstiden.

Likevel vil over 90 prosent anbefale økonomistudier i Helleveien til andre, og 79,4 prosent ville valgt NHH som studiested på nytt.