Avinor bygger sine konklusjoner på analyser utført av Det Norske Veritas og SINTEF. Begge konkluderer med at flysikkerheten reduseres dersom det bygges en ny containerhavn like ved flyplassen på Flesland.

Det er i første rekke vindforholdene – med turbulens og vindskjær – som påpekes som negative konsekvenser. Lyssetting av havneområdet, navigasjonsinstrumentenes signalkvalitet og sikkerhetssonene omkring rullebanen vil også bli berørt av etableringen av en ny storhavn for bergensområdet.

Vil forverre flyforholdene

Undersøkelser fra SINTEF viser at enhver inngripen i terrenget rundt Flesland vil forverre flyforholdene. Effekten på flyforholdene vil avhenge av vindretning og hvor nært opp til flystripen inngripen skjer.

Ifølge SINTEF vil endringer i terrenget kunne merkes helt opp til 150 meters høyde.

I tillegg til endringer i terrenget, vil en godsterminal også føre til at containere og store skip vil ferdes nær flyplassen. Effekten av dette for flyforholdene ble ikke estimert av SINTEF.

Det Norske Veritas peker på flere av de samme problemstillingene som SINTEF, og skriver blant annet:

«På Flesland er de fleste tilgjengelige fysiske tiltak for å redusere risiko tatt i bruk. I den grad ytterligere tiltak er ønskelig vil disse være å begrense flyoperasjoner ved værsituasjoner som gir uakseptable flyforhold. Dette vil imidlertid redusere regulariteten på Flesland».

Ikke avgjort

Samferdselsutvalget i Hordaland, som er styringsgruppe for havneplanen, skal behandle Avinors rapport på møte 18.–19. januar 2011.

Det foreligger to alternativer for lokalisering av en ny godshavn for bergensområdet. Det ene er Flesland-alternativet, det andre er kombinasjonsalternativet, med utgangspunkt i dagens havn og økt bruk av Mongstad og CCB.

Begge alternativene skal vurderes opp mot det såkalte 0-alternativet, som er dagens havn på Dokken.

Hvor synes du den nye godshavnen bør ligge? Si din mening her: