Prosjektet ble opprinnelig vunnnet i en anbudskonkurranse våren 2001, med byggestart i august samme år, men ble utsatt fordi forholdet til sentrale leietakere trengte avklaring, opplyser NCC i en pressemelding.

— NCC har tidligere bygget kaiene i området, og det var derfor ekstra hyggelig at NCC også ble valgt som entreprenør for det neste oppdraget som nå skal gjennomføres i Jektevikområdet, understreker distriktssjef Trygve Mo i ved Region Nord/Vest, avdeling Bergen.

Kontrakten er en hovedentreprise for de bygningsmessige fagene. Bygget har et areal på cirka 11.300 kvadratmeter. Foruten passasjerterminalen inneholder bygget store fryse- og kjølelagre, reisebyrå og kontorer.

Byggetiden er 17 måneder med byggestart i slutten av denne måneden. Anlegget skal stå ferdig 30. november 2004. På det meste vil det være engasjert cirka 100 personer i prosjektet.