Før det er gått seks måneder i en sykmeldingsperiode, skal NAV kalle inn til et såkalt dialog 2-møte. Der skal den sykmeldte og NAV, i samarbeid med arbeidsgiver og lege, se hvordan den sykmeldte skal komme tilbake i arbeid.

Problemet er at kun 14 prosent av de langtidssykmeldte i Norge blir kalt inn før det har gått seks måneder. Det viser tallene for oktober. Faktisk sto det enda verre til tidligere. I september var snittet for hele NAV-systemet nede i 11 prosent.

I Hordaland har de klart å holde 10 prosent av møtene innen 26 ukersfristen, nå i oktober har det økt til 18 prosent.

Det er likevel milevis fra målet til NAV, som er at 75 prosent av møtene skal holdes innen fristen.

NAV-direktør i Hordaland, Paal Fennel, konstaterer at oppfølgingen av de sykmeldte ikke fungerer godt nok.

— Nå er dette min aller største bekymring, sier NAV-direktøren.

Fennel mener at NAV må sette av ressurser til å følge opp sykmeldte, selv om oppgavene står i kø for den nye offentlige etaten.

— Vi kan ikke glippe på dette. Det er ikke noen som arrangerer fakkeltog for de sykmeldte som ikke får den oppfølgingen de skal ha, sier Fennel.

- Veldig dårlig signal

Regiondirektør i NHO, Tom Knudsen, har inntrykk av at bedriftene stort sett arbeider godt med de sykmeldte. Han synes det er svært uheldig dersom det offentlige ikke klarer å følge opp.

— Det er laget et nytt opplegg for å få syke raskere tilbake i jobb. Dersom det offentlige selv ikke klarer å ta sin del av ansvaret, gir det et veldig dårlig signal, mener Knudsen.

Han understreker at de alle er enige om at sykefraværet er for høyt.

— Resultatet dersom dette systemet ikke fungerer som det skal, er at vi ikke når målet om å få ned sykefraværet. Dette må en gripe fatt i, og en må gjøre det umiddelbart, sier Knudsen.

Paal Fennel har samme oppfatning. Han sier at enkelte NAV-kontorer i Hordaland allerede har begynt å øke antallet dialogmøter.

— Men jeg har nå gitt beskjed til samtlige kontorer om at oppfølgingen er noe vi må prioritere i tiden fremover, sier han.

I likhet med NHO frykter Fennel konsekvensene.

— Vi vet at oppfølging i sykmeldingsperioden er helt avgjørende for å få folk tilbake i jobb. Glipper vi på dette, risikerer vi også at flere går over på trygd. Jeg mener det er en fare for at NAV-reformen kan resultere i en økning i antall trygdede i denne overgangsperioden.

— Skal vi hindre at folk sklir langsomt ut av arbeidslivet, må vi ta tak nå, sier NAV-direktøren.

Svarer på telefon

Han understreker at NAV er inne i en krevende periode.

— De problemene visste alle ville komme. Å slå sammen tre offentlige etater og flytte ansatte på nye kontorer vil få konsekvenser for brukerne i overgangsperioden. Det er krevende, understreker Fennel.

Han mener likevel at de i Hordaland har kontroll. Saksbehandlingstiden har gått ned for de fleste områder, og sammenlignet med landet for øvrig ligger Hordaland ganske bra an.

Ventetiden på telefon er også gått kraftig ned i løpet av 2008. For ett år siden var gjennomsnittlig ventetid på telefonen hos NAV Hordaland to og et halvt minutt. I dag er den nede rundt 30 sekunder.

— Vi har fått på plass et eget kundesenter som gjør at vi besvarer telefoner raskere enn flertallet av fylkene. Jeg vet likevel at det vil komme nye utfordringer, sier Fennel.

Paul S. Amundsen