INGEBJØRG JENSEN

13. mai lovet daværende arbeids-og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen en ny praksis som skulle gjøre det lettere for søkerne som ble direkte rammet av krigshandlinger under 2. verdikrig. Han slo fast at elevene på Holen skole «åpenbart ble direkte rammet».

Men dokumentasjon som BT har hentet inn, viser at NAV ikke lytter til statsråden. De fortsetter å gi Holen-barn avslag.

Avslagene bærer preg av at NAV fortsetter å vurdere søkerne individuelt, istedenfor å bruke presumpsjonsprinsippet, nemlig at Holenbarna var utsatt for «spesielt alvorlige og enhetlige gruppepåkjenninger» og dermed kan antas å ha krigsrelaterte psykiske seinvirkninger som kvalifiserer til krigspensjon.

Ut fra presumpsjonsregelen skulle bevisbyrden flyttes fra søkerne til NAV. Men i avslagene legger ikke NAV frem dokumentasjon på at søkerens plager ikke skyldes krigspåkjenningene.

Føler seg lurt

Erik Karlsen var ni år da bombene falt over ham og skolekameratene 4. oktober 1944. Broren Øystein omkom sammen med hele klassen sin. Da Karlsen hørte statsrådens løfter i mai, trodde han at saken var klar. Nå føler han seg lurt.

Avslaget er datert 18. juni, en uke etter at saken ble tatt opp i Stortinget.

Han søkte for første gang i juli 2007. Til da hadde han hørt på dem som sa «det er ikke hjelp i». Karlsen klarer ikke å gå inn på detaljer. Det har han heller ikke gjort i søknadsskjemaet. Der står det kort og knapt om at han var i skolekjelleren, at broren omkom og at mareritt har hjemsøkt ham i alle årene etter.

«Har slitt med traumer/angst, men ikke søkt legehjelp for dette. Det er blitt pakket inn, skulle glemmes», står det. Han får støtte i legeerklæringen:

«Han har etter mi vurdering vore utsett for eit stort traume»...«at det har gitt han ein psykisk belastning opp gjennom livet, er heva over tvil», skriv legen.

— Frigjøringsdagen i 1945 var jeg i Naustdal. Da de skjøt salutt for å feire freden, hylte og skrek jeg, og klamret meg til min mor. Guttene derfra lo av meg, for de skjønte jo ikke hva jeg hadde opplevd. Gjennom livet har jeg snakket minst mulig om bombeopplevelsen. Slik ønsket også de voksne at det skulle være, forteller Karlsen.

Han har ikke blitt innkalt til NAVs sakkyndige, slik praksisen var før. Dermed er det NAVs saksbehandlere selv som har vurdert Karlsens psykiske helse, og samtidig overprøvd legen.

«Etter de opplysningene som foreligger, finner NAV Drift og utvikling at det ikke er godtgjort eller sannsynliggjort at De er blitt påført varig sykdom eller skade ved krigsulykke», står det i avslaget.

Ble ikke forstått

Karlsen husker at han som barn hadde reaksjoner som omgivelsene ikke forsto:

Han hadde ikke skjønt sammenhengen med bombingen før han deltok på en minnehøytidelighet på Holen skole.

— Da jeg sto der, begynte jeg å skjelve og måtte holde meg fast i et gjerde. Da skjønte jeg det.

— Jeg har tiet i 64 år. Ingen spurte oss barn. Vi var to glade gutter som gikk av gårde til Holen skole den dagen - bare en av oss kom tilbake. Kan de ikke forstå hvordan det har vært? Det skulle ikke være nødvendig å hyre advokat, eller å gå til rettssak for å vinne frem, sier Karlsen.

At det er mange som nå er i samme situasjon som Karlsen gjør han enda mer opprørt og skuffet over nye brutte løfter.

Si din mening om Holen-saken her.

RUNE BERENTSEN