Den 8. juni leverte en arbeidsledig tobarnsfar inn søknad om nødhjelp til Nav Laksevåg.

Istedenfor mat, fikk han beskjed om å skaffe bedre dokumentasjon: kopi av kontooversikt, kopi av jobbsøknader, kopi av siste lønnsslipper, selvangivelse og gyldig ID.

Det er ikke referert til nødhjelp i svaret som ble sendt i posten etter seks dager. Søknaden ser ut til å være behandlet som en ordinær sosialstønad-sak.

Nødhjelp er imidlertid øyeblikkelig hjelp, og gir normalt halvparten av en ordinær sosialstønadsutbetaling.

— Jeg sa klart fra om at det gjaldt nødhjelp. Jeg fylte ut to skjemaer, et for nødhjelp og et for sosialstønad, sier mannen i begynnelsen i 30-årene.

Spiste ikke på åtte dager

18. juni - etter at bt.no hadde kontaktet Nav, fikk mannen søknaden innvilget. Nå kan han bruke 1900 kroner på mat.

Flere titalls personer i Bergens-området får nødhjelp hver uke. Slik hjelp skal gis samme dag eller senest dagen etter så snart saken er tilstrekkelig opplyst, ifølge retningslinjene.

Da vi møtte mannen forrige fredag, sa han at han ikke hadde spist på åtte dager.

«Nav Laksevåg kjenner seg ikke igjen i saksfremstillingen slik BT presenterer den. Det var ved søknaden ikke vedlagt dokumentasjon som underbygget de opplysningene som var gitt i søknaden», skriver fungerende enhetsleder Tone Herstad i en e-post.

Det som manglet, var bekreftelse på nytt bosted. Mannen hadde flyttet til søsteren som var bortreist. Hun sendte en e-post og bekreftelsen ble levert mandag 11. juni.

Men skulle altså gå ytterligere syv dager før NAV var klar med sin avgjørelse.

«Ingen dialog»

«Gjennom dialogen med xxx 8. juni ble det ikke vurdert å foreligge en slik akutt situasjon som tilsa at saken måtte behandles umiddelbart», skriver Herstad.

Mannen sier at det er feil.

— Vi har ikke hatt noen dialog i det hele tatt. Jeg har ikke snakket direkte med saksbehandler. Den eneste dialogen er at jeg leverte søknaden, sier han.

Nav Laksevåg mener også at mannen faktisk hadde mulighet til å skaffe mat.

«Da innvilgende vedtak ble fattet den 18.06.12 forelå dokumentasjon som viste at xxx hadde hatt disponible midler i saksbehandlingsperioden og at han hadde foretatt matinnkjøp med disse midlene», skriver Herstad.

Det dukket opp en mindre feriepengeutbetaling mens søknaden lå på Nav-kontoret. Dermed sto det 400 kroner på kontoen.

— Jeg brukte de pengene på frokost til min datter - hun kommer først, og på røyk, bussbilletter samt å fylle på mobilen slik at jeg var tilgjengelig for NAV. Uansett - dette visste ikke de før etterpå, sier han.

Tom for mat

Mannen har hatt vikarjobber i ti år, men har gått ledig siden februar.

Bt.no møtte ham på kjøpesenteret Vestkanten i Loddefjord forrige fredag. Og han lyste opp da vi kom med to store rundstykker.

— Disse skal jeg kose meg med i kveld. Jeg har ikke spist på åtte dager. Jeg er fryktelig sulten, men jeg har ikke noe valg. Jeg har levd på vann og kaffe, sa han og viste at hånden skalv.

- Hvorfor har du ikke gått til for eksempel Frelsesarmeen?

— Tanken streifet meg ikke.

«Det er ikke vårt problem»

I stedet gikk han tilbake til Nav-kontoret på Vestkanten flere ganger.

Da han prøvde seg for fjerde gang på åtte dager, skar det seg helt:

Jeg gikk og sa at jeg ikke har spist på åtte dager. Det er ikke vårt problem, sa damen bak skranken

— Jeg gikk og sa at jeg ikke har spist på åtte dager. Det er ikke vårt problem, sa damen bak skranken, hevder han.

Nav har valgt ikke å kommentere denne påstanden.

«Dersom det medfører riktighet at xxx i saksbehandlingsperioden har oppsøkt NAV-Laksevåg for å legge frem opplysninger og disse ikke har nådd frem til saksbehandler, er dette selvfølgelig å beklage og kontoret vil naturligvis gå gjennom sine rutiner for kvalitetssikring på dette området», skriver fungerende enhetsleder Tone Herstad.

Bryter loven

I Bergens-området er Nav delt inn i stat og kommune, og det er kommunen som tar seg av alle hjelpeytelser.

Tidligere i år ble det kjent at Nav Lillehammer henviser fattige til Frelsesarmeen og dermed bryter loven.

— Jeg har det siste halve året fått flere henvendelser fra innbyggere som har opplevd store problemer i møte med Nav. Dette handler om dem som fra før har store problemer med å få endene til å møtes, og som lever i nærheten av et minimumsnivå. Disse kan fortelle at de i det siste året har opplevd å bli nektet nødhjelp som har vært nødvendig for å få mat til seg og familien, sa Høyres Eivind Falk til byavis.no i mars.

Seksjonsleder velferd og utviling i Frelsesarmeen, Elin Herikstad, sier at de ikke skal være noen erstatning for Nav. Hun reagerer på saken fra Laksevåg.

— Dette skal ikke skje i Norge. Det høres ille ut. Generelt sett opplever vi at folk får nødhjelp hos Nav, og vi har ikke noen stor pågang om det, sier Herikstad til bt.no.

Hun understreker at slumstasjonen i Bergen er åpen fire dager i uken.

— Det er mange som ikke får endene til å møtes. Det har vært en svak økning i pågangen i Bergen, men mer i andre byer som Oslo. Det kan være folk som får en viss støtte fra Nav, men ikke føler at de får nok til det de trenger, som inventar, møbler og klær.

Tips om liknende saker? Send MMS/SMS til 2211, eller kontakt journalisten

IKKE FORNØYD: I dette brevet, sendt seks dager etter nødhjelp-søknaden, ber Nav om mer dokumentasjon.
OLE VALAKER
NØDHJELP: Bergens Tidende trådte til med to rundstykker. - Disse skal jeg kose meg med i kveld, sa han.
OLE VALAKER