Den nordatlantiske alliansen har neppe noen gang vært i så hardt vær som nå. Det går trått på slagmarken i Afghanistan, men den politiske situasjonen rundt er ennå verre. Mange forstandige mennesker snakker nå i alvor om at NATO kan bryte sammen dersom alliansen mislykkes i Afghanistan.

DEN UTLØSENDE FAKTOR har vært uttalelsene fra den amerikanske forsvarsministeren Robert Gates om faren for splittelse i NATO, mellom land som er villig til å «slåss og dø for folks sikkerhet», og land som ikke er det.

Gates' primære siktemål var nok å gi et spark bak til land som ikke stiller med styrker, spesielt til de farligste frontlinjene i sør. Han har slik sett lykkes et stykke på vei. Noen europeiske land har nå varslet nye styrkebidrag også til sør-Afghanistan. Det øker sjansene for at Canada ikke trekker sine styrker ut fra «sin» region i sør, slik landet truet med om det ikke fikk forsterkninger.

MEN OM NATO kommer over den mest akutte kneiken, garanterer det ingenting. Med sin amerikanske «straight talking» kom Robert Gates i skade for å forsterke en negativ stemning i NATO, en følelse av at dommedag er om hjørnet. Følelsen preget forsvarsministermøtet i Litauens hovedstad Vilnius, og reiste sammen med mange av deltagerne videre til den sikkerhetspolitiske konferansen i München nå i helgen.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen advarte mot Gates' kobling alt i Vilnius, og i går fulgte hun og andre i den norske delegasjonen opp uformelt i pausene i München, der mange av NATOs fremste aktører er samlet. Statssekretær Espen Barth Eide utdypet Norges budskap overfor norske pressefolk i en pause. Hans hovedpoeng er at operasjonen i Afghanistan ikke berører kjernen i NATO-traktaten, nemlig artikkel fem som forplikter alle medlemsland til å delta i forsvaret av ethvert annet. NATO driver ISAF-styrken på oppdrag av FN, og selv om operasjonen skulle mislykkes, vil NATO fortsatt ha sine kjerneoppgaver i Europa.

FORMELT HAR Espen Barth Eide rett. Men politisk sett er det ikke så enkelt. Utgangspunktet for det hele var al Qaidas angrep på New York og Washington i 2001, noe NATO da anså for å være et angrep som utløste den gjensidige forsvarsforpliktelsen i artikkel fem. Dagens NATO-oppdrag i Afghanistan ble til via en omvei, men linjen tilbake ligger der, og følelsen av at NATO dermed kan mislykkes med en kjerneoppgave er utbredt.

For Norge, som ikke er medlem av EU, er det ekstra ille om NATO faktisk skulle bryte sammen eller miste betydning. Klarere kan det ikke illustreres at krigen også angår norsk sikkerhet, ikke bare afghanernes. Desto viktigere blir det å lykkes.