På Damsgård skole har FAU-utvalget lenge jobbet for tryggere skolevei. Det er blant annet blitt forbudt å parkere langs veikanten deler av strekningen, slik at bilene som suser forbi i femti kilometer i timen i det minste har to felt å gjøre det på.

På ønskelisten står også bredere fortau og lavere fartsgrense, men FAU-leder Helge Farestveit tviler på at det lar seg realisere. I stedet har FAU-utvalget fokusert på tiltak som refleksaksjon.

— Aksjonen ble en så stor suksess at vi måtte finne flere premier, sier Farestveit.

Bedre og tryggere

Men trygge skoleveier er ikke ordnet i en håndvending. FAU-lederen har flere ganger fått følelsen av å gå i sirkler i arbeidet med å sikre skoleveien. Andre foreldre forteller at situasjonen var den samme da de gikk på skolen, og kommunale og fylkeskommunale tiltak tar tid.

— Det kan føles litt motløst, sier han.

Det er denne motløsheten NAF avdeling Bergen og Omegn har villet rette på. Sammen med Farestveit og andre representanter fra Damsgård skole, har frivillige i NAF jobbet frem en perm som skal hjelpe skolene å systematisere arbeidet med trygge skoleveier.

— Vår visjon er å gjøre Bergen og omegn til et tryggere og bedre sted å være trafikant. Det gjelder selvfølgelig også myke trafikanter, sier Ann Elin Ingebrigtsen, markeds- og medlemsansvarlig.

Permen skal leve

Permen forklarer en fremgangsmåte som skal sikre kontinuitet og fremgang i arbeidet, også hvis FAU-medlemmene skifter hvert år, og lister opp informasjon skolene kan få bruk for.

— Trafikksikring er noe som må jobbes med hele tiden. Permen er et arbeidsredskap som skal hjelpe skolene å komme i gang og se helheten i trafikkbildet, sier Kimberly Skjelde, aktivitetskoordinator i NAF avd. Bergen og omegn.

Permen deles ut gratis til skolene på et informasjonsmøte med representanter fra NAF, foreldre, skoler og politikere i kantinen på Bergen Rådhus i kveld klokken 19. Rundt 30 skoler har meldt sin ankomst, men Skjelde ønsker flere velkommen.

I løpet av oktober og november skal arbeidspermen også deles ut til rundt 200 skoler i syv kommuner.

— Permen er ikke ferdig, men den lever! Nå blir det spennende å se hva skolene synes og kan legge til etter hvert som den prøves ut, sier FAU-leder Farestveit.

Veien er for farlig

Elevene på Damsgård skole er godt opplært i trafikken. Under en aksjon i vinter var det hele 96 prosent som brukte refleks, og de vet at de ikke får lov til å sykle til skolen - fordi veien er for farlig.

Men på vei nedover Øvre Fyllingsvei en tidlig morgen havner stadig de små, myke trafikantene med ryggsekk i bilveien. Skal de passere hverandre, er de tvunget til å bruke veibanen. Fortauet er ikke bredt nok.

— Men vi går alltid innenfor den hvite stripen altså, forsikrer Selma Stalheim Tveiterås (7). Hun liker å gå til skolen sammen med de eldre venninnene Louise Ervik (10), Karine Johannessen (10), Hanne Nilsen (10) og Cathrine Samdal (9). Jentene er aldri redde, selv om det blir mye biler i veien av og til.

— Vi venter alltid og ser om det kommer bil. Ingen har vel lyst til å bli påkjørt og dø! sier Selma.

Silje Katrine Robinson