En meningsmåling som Respons har gjort blant NAFs medlemmer på Sotra og i Olsvik/Godvik-området viser at godt over halvparten ønsker tunnel, mens 30 prosent foretrekker bro som Sotra-samband.

I undersøkelsen har man hatt som premiss at sambandet skal komme langs dagens hovedvei, altså nord på øyen.

– Det må lages tunnel og det må arbeides så raskt som overhodet er mulig med denne utbyggingssaken, sier Ole J. Christensen i NAF.

Han frykter at en broløsning vil skape store trafikkproblemer i byggeperioden, og frem til veisystemet på begge sider av broen er oppgradert.

– Tunnelløsningen vil gi langt mindre negative trafikale utslag underveis. Kostnadene for en tunnel ser dessuten ut til å være lavere enn for bro, sier Christensen.

Bakgrunnstallene viser at de som er bosatt på bergenssiden og i Sund er større tunneltilhengere enn de som bor i Fjell. 64 prosent av bergenserne som er spurt vil ha tunnel, mot 52 prosent av NAF-medlemmene i Fjell.

NAF-medlemmene er også spurt om forslaget om å ta i bruk et felt hver vei på motorveien fra Godvik til Puddefjordsbroen som kollektivfelt. Der er svarene mer splittet. 47 prosent er imot dette forslaget, mens 42 prosent er for. I dette spørsmålet blir folk mer positiv jo lenger vekk de bor fra strekningen. På fastlandet er et stort flertall imot forslaget, mens mange i Fjell, Sund og Øygarden støtter kollektivfelt.

I kveld klokken 18.30 er det folkemøte om Sotra-sambandet i Vannkanten kultursal.

Bro eller tunnel? Si din mening!

FORSLAG: Innbyggerne strides om tunnel eller bro er den beste løsningen som Sotra-samband.
Statens Vegvesen (illustrasjon)