Arkeologene er for tiden i ferd med å grave seg gjennom 10.000 år med oppsamlet mudder på sjøbunnen utenfor Bryggen. Til arbeidet brukes blant annet en fjernstyrt undervannsbåt.

Blant funnene er en skuteside fra et skip. Ekspertene antar at det er fra 1800-tallet, men skipet er ennå ikke hevet, så tidfestingen er vanskelig.

— Det er veldig spennende for oss som er interessert i sånt, sier prosjektleder Ole-Magne Nøttveit, som er på oppdrag fra Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum.

Skipsvrak eldre enn 100 år er fredet.

Middelalderfunn

Aller mest begeistret er nok arkeologene for de enda eldre gjenstandene som nå graves ut av mudderet. Blant dem er en bakstehelle fra middelalderen som ble funnet onsdag.

— Den har kanskje blitt mistet under transport. Den kan ha kommet sjøveien fra Ølve i Hardanger der disse bakstehellene var mest brukt. Bergen var den største byen i Skandinavia på den tiden og et viktig handelssenter, sier Nøttveit.

Han har store forventninger til de neste to månedene. Allerede i den tredje prøven fant de bakstehellen, og tidligere undersøkelser med akustikk og miniubåt fra i høst har vist både kvernstein og stjertepotter.

— Dette er bare begynnelsen, sier marinarkeologen.

Artikkelen fortsetter under videospilleren...

10.000 år gammelt

Arbeidet i sjøbunnen startet mandag. Arkeologene trenger gjennom lagene med miljøgifter og finner de naturlige marine lagene på bunnen av havnebassenget. De øverste lagene er forurensede, lenger nede finner de keramikk og matrester som nøtteskall og bein. Det siste laget i sedimentprøvene er skjellsand og leire, fra en tid lenge før Bergen ble by.

— Da er vi tilbake 10.000 år, men de 9000 eldste inneholder ikke særlig interessante arkeologiske spor for oss. Der er det mest dyreliv, leire og skjell, sier Nøttveit.

Det er allerede gjort mange funn av keramikk, krittpiper fra 1600-tallet og kvernstein på bunnen langs Bryggen.

— Bildene fra ubåten viste 13 kvernsteiner som ligger på sjøbunnen langs Bryggen. De kan være fra tidlig middelalder og kanskje er de hogget ut på Hyllestad i Sogn, hvor man begynte med kvernsteinproduksjon i tidlig vikingtid.

Kartlegger bunnen

Det marinarkeologiske arbeidet er en del av den store miljøopprenskningen som Bergen kommune skal gjøre i Vågen. Det er Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum som har forvaltningsansvaret for kulturminnene under vann i Hordaland, Sogn og Fjordane og på Sunnmøre.

De grundige arkeologiske undersøkelsene av sjøbunnen i Vågen skal gi politikerne et viktig verktøy til å vurdere hvordan opprenskningen av havnebassenget best kan gjennomføres, uten å skade eventuelle kulturminner. Med omfattende kunnskap kan de ta stilling til fordeler og ulemper ved bruk forskjellige teknikker for rensing, mudring eller tildekking av områder.

Det ligger mye boss og miljøgifter, som PCB, PAH og tungmetaller som bly og kvikksølv i Vågen. Forurensingskildene blir også kartlagt. Dette er stoffer som tas opp av fisk og som ikke bør havne på matfatet. Massene er stabile nå, og miljøgiftene er ikke farlige for bergenserne så lenge man følger Mattilsynets kostråd for byfjorden .

Neste uke skal arkeologene selv dykke ned i Vågen for å se nærmere på funnene. Middelaldereksperten Nøttveit og fire kolleger skal sitte på bunnen i dykkerdrakt og studere gjenstandene.

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!

NYTT FUNN: Bakstehelle fra middelalderen funnet i boreprøver fra Vågen i går. FOTO: Elin Elvsås.
KVERNSTEIN: Det ligger 13 kvernsteiner langs Bryggen, som arkeologene kan se nærmere på. Bilde Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum
STJERTEPOTTE: Her ligger håndtaket til en stjertepotte som ble brukt til matlaging. Bilde fra Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum.
KRITTPIPE: Nede til venstre i bildet ser vi en krittpipe som ligger på sjøbunnen i Vågen. Bilde fra Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum.