Det aude terrenget mellom Søfteland og Lysekloster skal i tillegg gje Os kommune store tomteinntekter.

Her sprang ordførar Terje Søviknes orientering etter kart teikna av eks-vegdirektør Olav Søfteland.

— Det skorta på fysikken, men orienteringsevna var god, seier Terje Søviknes (43) og traskar i det enno jomfruelege myrterrenget ved inngangen til Endelausmarka. Frp-ordføraren mimrar om fortida som o-løpar.

— Eg var ofte i Endelausdalen med mor mi og henta heim kyr. Og så teikna eg orienteringskart over området her då eg var ung student, supplerer Olav Søfteland (74), pensjonist på femte året etter at han gjekk av som nasjonal vegdirektør.

Einige opponentar

Søviknes og Søfteland er opponentar i Os-politikken, yngstemann som ordførar for Framstegspartiet – senioren som varamann til kommunestyret for Arbeidarpartiet. Men i vegspørsmål er dei to osingane nokså på line. Begge er glade for at snarvegen til by'n endeleg skal bli entreprenørmat, for at vegprosjektet opnar Endelausmarka og Lysekloster-området for attraktive nærings- og bustadareal, og for at dagens ulukkesutsette E39 over Søfteland og Vallaheiane skal få avløysing.

Vi stegar over bekk og mose, lyng og hjorteskit. Brått finn ordføraren ei bortslengt leikeferje. Det tek han som eit signal om at ein betre, ferjefri E39 i forlenginga av den mellom Bergen og Os også rykkjer nærmare.

I GANG: Dei første førebuingane er gjort for ny anleggsveg til den framtidige E39 gjennom Endelausmarka i Os.
MARITA AAREKOL

Ny kostnadsgjennomgang

Prosjekt E39 Svegatjørn – Rådal hadde samla mange hyllemeter med dokument i Os rådhus då Terje Søviknes overtok som ordførar i 1999. I hans styringstid har det blitt nye problem, nye planar og nye utsetjingar – sist på grunn av EUs tunnelkrav og funn av utryddingstruga augnestikkar-insekt i Endelausmarka.

— Før Stortinget klubbar det endeleg gjennom, er det knytt noko uvisse til kostnaden, seier Søviknes. Han er spent på den nye kostnadsgjennomgangen for det rundt fem milliardar kroner store bompengeanlegget.

Uansett blir det anbodsinnhenting og igangsetjing ved Endelausmarka til hausten – i første omgang med ein anleggsveg. Søviknes og Os kommune har fått Hordaland fylkeskommune med på å forskottera 30 millionar bompengekroner til prosjektet som startar med å arbeida seg inn frå Lyseklostervegen ved Åsen.

Fem års tunneldriving

— Anleggsvegen gjer det råd å framskunda E39-prosjektet med mange månader, slik at ein kan starta på hovudtunnelane neste haust straks Stortinget har sagt sitt, seier Terje Søviknes. Sprenginga av i alt 11 kilometer tunnel vil ta om lag fem år med parallell driving frå begge sider.

Søviknes har også eit økonomisk motiv for å opna opp Endelausmarka. Her skal våtmark og krattskog bli til Lysefjorden næringsareal, like stort som Kokstad i Bergen. Kommunalt eigde Os Bygg og Eigedom AS har kjøpt 800 mål som skal planerast ved hjelp av tunnelstein. Interessa er ifølgje ordføraren stor for å posisjonera seg ved den nye innfartsåra til Bergen.

— Vi får førespørsel frå bedrifter i både Bergen og Os, og sjølvsagt frå eigedomsutviklarar.

- Tener mange hundre millionar

— Eg trur dette blir Os kommune sitt nye BKK, seier Terje Søviknes. I 2002 tente kommunen 305 millionar kroner på å selja aksjane sine i BKK. Sal av tomter i Endelausmarka vil òg gi «mange hundre millionar» i inntekt, meiner ordføraren.

— Og området ned mot Lysefjorden blir ideelt for nye bustader. Eg reknar med at mange med jobb i Bergen ønskjer å byggja her, seier Olav Søfteland. Den pensjonerte vegdirektøren helsar nye E39 varmt velkomen, men legg ikkje skjul på at prosjektet har ulemper.

— Minuset er at tunnelane får store vedlikehaldskostnader og ikkje tillet trafikantane å sjå særleg av landskapet vårt.

Rettelse til kartet: Det skal likevel ikke bygges viadukt på Hamre. Veien skal gå i sammenhengende tunnel fra Endelausmarka til Rådal (lengde 9,2 km). GRAFIKK: HEIDI GROTLE
ts.jpg
Marita Aarekol