Samferdselsdepartementet har gitt dette oppdraget, og har samtidig gått fra sitt tidligere prinsippstandpunkt om at slik virksomhet ikke skal være tillatt. I fjor vår sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) bestemt nei til strikkhopp fra den gamle Svinesundsbrua eller andre norske veibruer.

I år har Samferdselsdepartementet stilt seg positivt til en prøveordning med strikkhopp fra Trolljuv bru på den gamle riksveien langs Åkrafjorden i Etne kommune i Hordaland. Der startet strikkhoppfirmaet Midnight Sun Bungee Team den 21. juni en aktivitet som etter planen skal pågå fire dager per uke ut august, og kanskje enda lenger.

– Vi har passert 100 hopp på fire dager, sier lederen for firmaet, Petter Kvalsvik til NTB. Han kaller seg strikkhopparrangør eller adrenalinleverandør.

En prinsippsak

Det var Petter Kvalsvik og hans firma som i fjor vår fikk nei til søknaden om å arrangere strikkhopp fra den gamle Svinesundsbrua. «Samferdselsdepartementet har vurdert denne saken som en prinsippsak», skrev Liv Signe Navarsete da i sitt svar til Midnight Sun Bungee Team.

Hun gjorde det klart at departementet på prinsipielt grunnlag har sett det som uaktuelt å legge til rette for strikkhopping på det norske veinettet. «Jeg kan ikke se at det foreligger grunnlag for å foreta en ny vurdering i saken. Etter min vurdering er derfor saken å anse som avsluttet», skrev Navarsete i fjor.

Politisk press

Men Petter Kvalsvik anså ikke saken som avsluttet. I år fikk han tillatelse til å arrangere stikkhopp fra Trolljuv bru. Det har åpenbart skjedd etter at Samferdselsdepartementet har vært utsatt for et visst politisk press fra ordførere og andre politikere som ser på stikkhopp som et verdifullt tilskudd til turistnæringen.

– Jeg er fornøyd med den drahjelp jeg har fått fra kommunen, sier Kvalsvik om støtten fra politikere i Etne.

Ordfører Per Kristian Dahl i Halden krevde allerede i fjor sommer at avslaget for Svinesundsbrua måtte bli vurdert på nytt.

Kvalsvik nevner også andre politikere som han oppfatter som støttespillere i denne saken. Og han er vel tilfreds med at statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet onsdag besøkte strikkhoppbasen på Trolljuv.

En viss oppmykning

«Departementet har etter en nærmere vurdering funnet det tilrådelig å skulle vurdere en viss oppmykning», skriver Samferdselsdepartementet i et brev til Vegdirektoratet 19. mai i år om den «prinsippavklaringen» som ble foretatt ett år tidligere.

Men fortsatt fastholder departementet at det som en hovedregel ikke skal være aktuelt å åpne for stikkhopping på det offentlige veinettet.

«Etter departementets mening bør det imidlertid i spesielle tilfelle kunne være mulig å åpne for slik aktivitet under visse forutsetninger», heter det nå. Det er disse forutsetningene Vegdirektoratet blir bedt om å utrede nærmere, og innen 20. august oppsummere i et forslag til retningslinjer for strikkhopp fra norske veibruer.