— Når pasienter kommer til undersøkelse for vondt i ryggen er det ofte lettere å se at den unge mann er dårlig sammenliknet med den unge kvinne. Dermed kan kvinner gå lengre syke uten behandling, og gjerne pådra seg depresjoner i tillegg. Med rett informasjon og behandling kunne de blitt raskere friske, mener kiropraktor Jan Bo Larsen til Bergens Tidende.

Han underbygger sitt syn med 15 års erfaring med ryggpasienter. Både svenske og norske undersøkelser bekrefter at kvinner generelt kan risikere ikke å bli skikkelig fysisk undersøkt når de kommer til legen med sine plager og bekymringer, ifølge boken «Diagnose: Dyktig».

Stiv mann, myk kvinne

På behandlingsrommet i Nygårdsgaten, spretter Larsen opp av stolen for å forklare hvorfor leger og andre kan komme til å tro at kvinnens rygg er mindre dårlig: Han demonstrerer en mann med ryggsmerter. Beveger seg stakkato haltende. Slår så energisk ut med armene:

— Alle ser jo at jeg har vondt!

Kiropraktoren nikker så mot den 29 år gamle kvinnen som lener seg tilsynelatende greit på kanten av behandlingsbenken hans.

— Men så kommer Reidun! Når legen ber henne bøye seg fremover sier han kanskje: «Det ser ikke så ille ut, gå hjem og hvil deg så går det over».

«Behandlers inkompetanse»

— Unge kvinner blir ofte feildiagnostisert, fordi tilstanden ikke ses så tydelig som hos unge menn. Derfor blir de ofte mistolket. Menn og kvinner har ofte de samme symptomer på en ryggskade, dvs. store smerter. Men fordi unge kvinner er mykere, veldig mobile, vil de kliniske funn ved en undersøkelse ofte ikke være så klassiske og tydelige hos kvinner. En overflatisk undersøkelse kan derfor ofte føre til at den unge kvinnes rygg ikke virker som et alvorlig problem. Når hun så uke etter uke ikke blir bedre, begynner behandler, lege, kiropraktor og så videre, å mene at det er hennes psykiske tilstand og ikke behandlers inkompetanse som er problemet, sier Larsen og påpeker at situasjonen også gjør noe med pasientens selvbilde:

— All forskning viser at kroniske smerter, dvs. smerter over lang tid, fører til psykiske tilstander for eksempel depresjoner.

- Kan ikke se smertene

Reidun Hjartholm har kjent på den følelsen, og grått av fortvilelse og frustrasjon.

— Det går bra om dagen. Problemene melder seg nattetid, forteller hun.

Som mor er det heller ikke lett å skulle avvise en niåring når han ønsker at hun skal være sammen med ham.

Muskler og skjelett er den hyppigste årsaken til sykefravær i Hjartholms aldersgruppe. I to år har hun gått med svingende ryggsmerter. Selv om hun i denne tiden har gått på jobb og beveget seg tilsynelatende greit, er hverdagen annerledes enn den kan virke for utenforstående:

— De kan jo ikke se på meg at jeg har vondt, at jeg ofte må ligge på sofaen store deler av ettermiddagen og har smerter om natten, forklarer hun.

29 år, greier ikke sitte

Nylig ble hun verre etter å ha grepet tak i en pasient som falt. Dermed ble hun sykemeldt fra jobben hun har på en eldreinstitusjon i Gulen, og er på midlertidig gjesting i Bergen for å få behandling hos kiropraktoren hun begynte hos som student.

Reidun vandrer rundt på gulvet mens hun snakker. Greier ikke sitte, heller ikke stå i ro lenge av gangen. Når hun legger seg på kiropraktorens benk, stønner hun idet kiropraktoren presser fingrene mot ryggsøylen der nervene ligger i klem.

— Når man ser på statistikken vil noen kanskje mene at kvinner sykemelder seg for lett?

— Nei, de har hus og hjem og unger, og står på for familie og jobb. Når jeg ser folk som jobber i helsesektoren har jeg mange ganger tenkt at jeg skjønner ikke hvordan de greier det, sier Reidun Hjartholm bestemt.

MYKERE: Reidun Hjartholm (29) er myk i kroppen, og det er ikke så lett for andre å se at hun er syk. - De kan jo ikke se på meg at jeg har vondt, at jeg ofte må ligge på sofaen store deler av ettermiddagen og har smerter om natten, forklarer hun. Hun behandles av kiropraktor Jan Bo Larsen.<p/>JAN LILLEBØ (foto)