– Det er vi i BKK som bestemmer hvor vi kjøper kraften fra, enten det er Fjordkraft eller andre leverandører, sier seksjonssjef Geir Noss i BKK.

– Et annet system ville ha virket fordyrende. Da måtte vi har montert strømmålere på gatelampene.

BKK har priset hvert lampepunkt til 1525 kroner. Summen dekker moms, leie av lampepunkt, strøm, nettleie, vedlikehold, feilmeldingstjeneste, feilretting og systematisk utskifting ut fra lampenes levetid. Fakturaene blir sendt ut en gang i året – i juni.

For BKK har kommunens oppsigelse medført mye ekstraarbeid, telefoner og forespørsler det tidligere var spart for. Enkelte kunder hevder dessuten av selskapet prøver å sko seg på omleggingen.

– Nyordningen gir oss omtrent samme inntekter som i den gamle avtalen med Bergen kommune, understreker kommunikasjonsrådgiver Ingunn Halvorsen.

– Administrasjonskostnadene blir jo høyere med flere små kunder i stedet for en stor, uten at vi har regnet eksakt på det. For BKK som leverandør hadde det derfor vært enklere å forholde seg til én kunde.