Forklaringen er at politikerne i Bergen har valgt å holde satsene høyere og ha særordninger for varig trygdete (80 prosents regelen.)

  • Også utgiftene til barnevern er høyere i Bergen enn de andre kommuner. Samlet kunne Bergen spart 157 millioner i året på å drive sosialtjenesten og barnevernet like billig som i Stavanger.
  • Bergen bruker minst på helsetjenester av alle byene. Kommunens helsetjeneste er sterkest på helsestasjoner og skolehelsetjenester.