Tirsdag varslet Friele sin avgang gjennom en pressemelding spekket med selvskryt.

Slik lød egenmeldingen:

_«Få fart på Bergen og skape vekst i byen. Få orden på den dårlige økonomien i Bergen» var løftet som Herman Friele og Høyre gikk til valg på i 2003.

Disse løftene er blitt innfridd._

Under landssnittet

Fart på Bergen er det blitt. Tall BT har innhentet viser at det er blitt 4000 flere bedrifter i byen siden valget høsten 2003.

Men i Trondheim, der maktskiftet gikk motsatt vei, spirer det enda bedre. I trøndernes hovedstad har Ap, SV og Sp flertall.

Mens økningen i tallet på bedrifter i Bergen er 8,2 prosent, er det blitt 9,1 prosent flere bedrifter i Trondheim under de rød-grønne. Økningen i Bergen er også lavere enn på landsbasis, hvor bedriftsveksten er 8,3 prosent i samme periode.

Samtidig har ledigheten i Bergen gått ned fra 4 til 3,1 prosent siden høsten 2003 — nokså nøyaktig samme nedgang som Trondheim kan smykke seg med.

- For drøyt

— Det blir litt drøyt at Høyre i Bergen tar æren når oppgangen i realiteten gjelder for hele landet, sier Lars Mathiesen, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole.

Han vil være forsiktig med å si noe om forholdet Bergen-Trondheim, siden en politisk uavhengig institusjon som NTNU er en viktig drivkraft i trønderhovedstaden.

Mathiesen mener likevel det blir veldig enkelt å mene at Høyre har fått fart på Bergen, all den tid hele landet går så det suser om dagen.

— Høyre i Bergen kan ha rett i noe av det de sier, for eksempel når det gjelder rammebetingelser, men hva ville skjedd om byen hadde et Ap-styre?, under NHH-professoren.

- Bedre utgangspunkt

Ordfører Herman Friele mener forklaringen på trøndernes suksess er at de rød-grønne der gikk til duk og dekket bord. Høyre etterlot seg en ryddig kommuneøkonomi i Trondheim, mens Bergen lå med knekket rygg, påpeker han.

— De overtok et bedre utgangspunkt. For å si det billedlig: De startet tre etasjer høyere opp og fikk langt bedre tilslag, sier Friele og legger til:

— Samtidig er jeg fullstendig klar over Norge går godt. Det har hjulpet oss begge.

I Oslo og Stavanger har bedriftsveksten siden 2003 vært på 11,3 og 13,0 prosent, med andre ord ligger også de foran Bergen. Friele står likevel på sitt:

— Bergen hadde vært langt dårligere stilt i dag hvis vi ikke hadde fått et maktskifte for fire år siden.

2400 i barnehagekø

Varaordfører Knut Fagerbakke (SV) i Trondheim mener næringslivet i byen har mye å takke de rød-grønne for:

— Vi ser en rivende utvikling i byen. Mye fordi kommunen investerer stort i skolebygg og barnehager. Her retter vi opp skavankene etter de borgerlige, sier Fagerbakke.

Trondheim vil få 1360 nye barnehageplasser i 2006. I løpet av høsten er køen borte.

I Bergen blir det ferdigstilt 750 plasser. Her står 2400 små i kø.

En viktig forklaring på at trønderne slår oss i barnehageutbygging er kommunens innsats. Trondheim kommune har bygget 14 nye barnehager - mange av dem midlertidige. I påvente av passende, ferdig regulerte tomter setter kommunen opp brakkebygg som siden kan demonteres.

Byrådet i Bergen har valgt å satse på private utbyggere - som igjen sliter med å få ferdig regulerte tomter.

Kommunen selv har begrenset mulighet til å investere, fordi kommunen med sitt store underskudd står på fylkesmannens svarteliste.

De rød-grønne har drevet Trondheim uten underskudd - riktignok ved tidvis å hente litt ekstra ut fra kommunens kraftfond på over fem milliarder.

STOR I KJEFTEN, SIST I KØEN: Bergensordfører Herman Friele (H) lovet å få fart på Bergen for tre år siden. Friele selv mener han har innfridd, på tross av at bedriftsveksten i Bergen er lavere enn i de andre store byene og landet generelt. ARKIVFOTO: KNUT STRAND