Røykutviklingen var stor, men andre deler av huset skal ikke ha fått skader av flammer eller røyk.