KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.noDet viser tall fra en stor studentundersøkelse ved UiB, Studentbarometeret. Studenter fra ulike fag og alle nivåer har svart på spørsmål om både fag og kantiner, biblioteker og undervisning.Undersøkelsen er en del av en større evaluering av UiB. Kirke— utdannings- og forskningsdepartementet har bestemt at alle de norske universitetene skal under lupen. Det sosiale teller mindre Hele 80 prosent av studentene er så fornøyde totalt sett at de vil anbefale UiB til andre. Bare tre prosent vil ikke anbefale universitetet til andre, mens 17 prosent er i tvil. Det spesielle er at det sosiale fellesskapet er lite viktig for mange i valg av studiested.Ca. 20 prosent sier det er helt uviktig, mens 40 prosent mener det sosiale fellesskapet er fra svært viktig til ganske viktig.- I en stor by som Bergen er det mange tilbud å velge i utenfor studiet. Derfor blir det ikke så viktig å søke et sosialt fellesskap på studiet. Dette er gjerne viktigere på et lite lærested med få tilbud utenfor det institusjonen selv har, sier professor Helge Østbye. Forelesningen holder koken Professoren er i ferd med å analysere svarene fra de ca. 1600 studentene. 57 prosent av dem som fikk tilsendt skjema, svarte.Hvilken undervisning de får, er svært viktig for studentene. To av tre sier de er fra svært godt til ganske godt fornøyd med å sitte to ganger 45 minutter og høre på en foreleser mens de noterer.- Det overrasket meg litt. Vi hører ganske ofte at studenter klager over denne formen for læring, og jeg hadde trodd vi ville se det igjen i undersøkelsen, sier Helge Østbye, professor ved Institutt for medievitenskap ved UiB. Ferske savner oppfølging Selv om den tradisjonelle forelesningen er populær, er enda flere fornøyd med undervisning i smågrupper, tre av fire er svært godt eller ganske godt fornøyd.Samtidig mener de ferske studentene at de får for lite individuell veiledning. De savner seminarer, skrivetrening og diskusjoner.Undervisning bort fra den tradisjonelle forelesningen, og mot mer seminarer og bedre individuell oppfølging, er noe av det utdanningsminister Trond Giske fremhever i den nye stortingsmeldingen om høyere utdanning. Ulik kvalitet på kantiner - På grunn av en presset økonomi, har universitetet valgt å gi lite individuell veiledning tidlig i studiene. Studenter på høyere nivå har mye større grad av individuell oppfølging, sier professor Østbye.Flertallet av hovedfagsstudentene sier i undersøkelsen at de er fornøyd med veiledningen. Kvaliteten på lesesalene er også viktig for de spurte. 55 prosent er fra svært fornøyd til ganske fornøyd, mens 25 prosent er misfornøyd. Kantinekvaliteten er også variabel, skal vi tro studentene. 50 prosent av dem er fra svært fornøyd til ganske fornøyd, mens 25 prosent er misfornøyd.