Fanastriler på vei til byen må være på alerten mandag morgen. Uansett om de velger bil eller buss, er det store sjanser for at reiseruten må legges litt om.

Etter å ha vært et kaotisk anleggsområde et halvt år blir det igjen mulig å kjøre mellom Nesttun og Lagunen langs Fanaveien.

Gul stripe

Allerede torsdag var asfalteringsmaskinene på plass i anleggsområdet mellom Skjold og Nesttun. Fredag morgen tok asfalteringen til og morgen skal splitter ny vei være klar med kjørefelt og gul stripe i midten.

— Et år til vil veien bære preg av å være midlertidig. Blant annet vil veien inntil videre mangle både gatelys og fortau. Men det blir kjørebane i begge retninger fra dag en, og bussene vil stoppe ved busstoppene nesten som de gjorde før stengningen, forteller Rune Jenssen, informasjonsrådgiver for Bybaneomleggingen.

Tryggere skolevei

Gjenåpningen fører også til at det igjen blir mindre trafikk i Apeltunveien.

— Det blir selvsagt en lettelse å bli kvitt bussene, sier Kenneth Kolsrud, Han er medlem av foreldreutvalget på Smørås skole. Mange av skolens elever må krysse Apeltunveien både på vei til og fra skolen.

— Heldigvis har vi unngått ulykker og stygge episoder de månedene Fanabussen har måttet kjøre langs veien, sier Kolsrud. Han synes at trafikkavviklingen har gått bedre enn både foreldre og elever fryktet på forhånd.

— Bilistene har vært flinke til å overholde skiltingen. Flere politikontroller etter strekningen har nok også bidratt til at bilistene har måttet ta hensyn til de myke trafikantene, sier han.

I Skyss forbereder man seg også «normal» driftssituasjon for bussrutene fra Nesttun og i Fana.

Kommunikasjonsråder Camilla Lundberg Berntzen forteller busspassasjerene langs Fanaveien kan finne tilbake igjen til sine «gamle» bussholdeplasser fra mandag.

Direktebusser

Gladmeldingen fra Skyss at busstilbudet lang Sjølinjen skal opprettholdes slik det har vært i månedene Fanaveien var stengt.

— Dette tilbudet er så godt mottatt at vi beholder det. I rushtiden skal derfor fremdeles gå busser mellom Lagunen og sentrum med 7,5 minutters frekvens, sier hun.

Samtidig får Bybanen avganger hvert 5. minutt i rushtiden. Det betyr at banen vil gå 12 ganger i begge retninger i timen, noe som innebærer en kapasitetsøkning på 20 prosent.

Lengre rush

— Vi utvider også rushperioden fra Nesttun om morgenen med en halvtime. Vi har sett at det er behov for hyppige avganger frem til klokken 9.30 fra Nesttun, fordi vi har stor trafikk av studenter fra Fantoft i tiden mellom halv ni og halv ti på morgenen, sier Lundberg Berntzen

Om ettermiddagen vil rustiden starte allerede fra klokken 1330.

Overgangen fra buss til bane blir heller ikke helt som før. Bussterminalen på Nesttun skal stenges i to til tre måneder på grunn av baneutbyggingen til Lagunen. Reisende må benytte nytt midlertidig stopp blir i Nesttunveien.

Si din mening i kommentarfeltet under!